Статии от проф.д-р Мария Блажева

Модата в България

декември 28, 2016

 Днес облеклото е придобило огромно икономическо значение и е в центъра на многомилионна индустрия, но какво място модата е заемала в България след Освобождението и […]

Владислав Шмид отблизо

февруари 29, 2016

     Животът и творчеството на Владислав Шмидт са неразривно свързани със сложната социалнополитическа ситуация след Втората световна война, когато Европа е разделена на два паралелни свята. […]