Статии от Анжела Сарафян

Малка разходка из лабиринта на китайската философска мисъл (продължение от брой 2)

юли 28, 2016

Важен етап от китайската философска мисъл, релевантен и във съвременното източно общество, са Будизъмът и Нео  Даоизъмът. Те следват радикалното обръщане към метафизичните концепции – […]