1

Воля ● Фриволно ● Минало, настояще и бъдеще ● Пътят на самурая ● Стръв /фрагмент, Седиментен процес/ - проект „Ангели пазители“

2

Космически байонет ● Съзерцание ● Кула ● Механизъм ● Вътрешни пространства /фрагмент, Седиментен процес/ - проект „Ангели пазители“

3

Почти механично пиано ● Скъсана струна ● Екстаз ● Музикантът – инструмент /фрагмент, Седиментен процес/ - проект „Ангели пазители“

4

Андрогинен торс ● Присъствие ● Целувка ● „Шепот и крясък ● Екстаз /фрагмент, Седиментен процес/ - проект „Ангели пазители“

ЗАЩО СПИСАНИЕ? И ЗАЩО ЗА КУЛТУРА?

● Съвременният английски писател Нил Геймън в лекцията си: „Защо бъдещето ни зависи от библиотеките, четенето и мечтите”, отбелязва, че разрастващото се строителство на частни затвори в САЩ се планира по формула, в която основни величини са следните данни: - процентът на децата между 10 и 11 години, които не могат да четат; - процентът на тези от тях, за които четенето не е удоволствие.
● Цивилизация и култура не са идентични понятия, поради което загиналите цивилизации не са една и две и причината е - недостатъчна степен на развитие на културата като цяло. Ще споменем само могъщото в 17-15 век преди новата ера Хедско царство, изчезнало от картата на света няколко века след това. Но то продължава да се споменава, почти 25 века оттогава, само благодарение на хедската литература, която с останалите 6 най-древни литератури и днес се преподава в рамките на дисциплината „Световна литература” в някои реномирани университети в света.
„Друго бъдеще, освен очертаното от изкуството, човек няма, в противен случай ни очаква миналото – преди всичко политическото, с всички негови масови полицейски прелести. Във всеки случай положението, при което изкуството като цяло и литературата в частност са достояние на малцинството, ми се вижда нездраво и застрашително.“ „… ако избираме нашите властимащи по читателския им опит, а не по политическите им програми, на земята би имало по-малко мъка”. Йосиф Бродский
● Смисълът на живота, освен всичко друго, което сме научили по въпроса от големите мислители – древни или съвременни, се състои и в това - да изживееш собствения си, а не предписан или натрапен живот. Колкото по-богат е естетическият ни опит, толкова по-категоричен е нравственият ни избор, което ни прави свободни.
АртДиалог