Статии от доц. д-р арх. Веселина Пеневска

Красотата е начин да разбираме и променяме света За книгата „Изкуството архитектура. Същност“ на Тодор Булев

март 28, 2017

   „Архитектурна теория“ е словосъчетание, употребявано свободно в статии, доклади и лекции по архитектура у нас. Използващите го специалисти биха се затруднили обаче да дадат […]