ИЗОБРАЗИТЕЛНИ И ПЛАСТИЧНИ ИЗКУСТВА - 2022, Брой 6

По белите стъпки на една нова реалност. Естетиката на Барамó „Седиментен процес“

"Ангели пазители" - изложба живопис, галерия [a] cube contemporary, ноември 2022, София

Елица Баръмова – Барамó

 

 

Картина, която съдържа тъмен, нощно небе

Описанието е генерирано автоматично

Събитията по проекта се реализират с подкрепата на Национален Фонд Култура

 

  Дългогодишния проект на Елица Баръмова – Барамó „Седиментен процес“ тематизира вечните ценности без да подминава актуални състояния, разсъждава върху екзистенцията, избирателния характер на паметта, субективността на възприятието и заобикалящия „пейзаж“, прави философски обобщения за свободата на човешката воля и нейните граници. Той е разработен в естетиката на Барамó, последователно надграждана в годините - идеята за „Седиментен процес“, нова изобразителна авто-концепция. Този визуален език е със собствен синтаксис и се основава на математическа логика и линейна перспектива. Той пресъздава усещането за движение и посланието за естетика на бавното движение - етична възможност за наблюдение на фазата на отклонение и в контекста на настоящите събития ... за разбиране и толерантност отвъд егото. Техниката е акрил и пастел върху хартия или платно. Под-проектните изложби се представят пред публика в различни етапи от развитието си, което е част от творческа практика на авторката. Изложбата „Ангели пазители“, живопис и заглавни текстове /2022/ доразвива експериментите от първите три етапа: под-проектите „Архитекта“, живопис и концептуални текстове /2015-18/; “Оставащи и отминаващи пейзажи”, живопис /2018-20/; „Споделени пространства“, късометражен арт филм, по идея, сценарий, анимация, живопис и пърформанс на Барамó /2020/. Четирите събития бяха представени в софийската галерия [a] cube contemporary и няколко години са част от културната инфраструктура. Петият етап от проекта с работно заглавие „Най-високата точка – Вертекс“, живопис, е планиран за м. март 2023 в галерия „Ракурси“, София. ​​ 

 

Картина, която съдържа графика

Описанието е генерирано автоматично

Каталогът „Baramo Painting“ ​​ включва творби от периода 2017 - 2021 и е на български и английски език / ISBN 9786199205907 /. Графичен дизайн, съдържание и съставителство - Елица Барамó. Изданието събира в обща перспектива различни изяви от естетиката на един автор, издание за ценители.

 

https://g.helikon.bg/233602-Baramo-Painting.html

 

 

 

 

Авторката за различните фази на проекта:

 

Първи етап: /под-/ проект „Архитекта“ /живопис и концептуални текстове/

 

Картина, която съдържа мекотело

Описанието е генерирано автоматично

Екстатика (фрагмент) – акрил, пастел, хартия; Седиментен процес; 61/91 см

 

Картините и текстовете от /под-/ проект „Архитекта“ са на екзистенциална тематика. Концептуалните текстове не обясняват картините и обратно, те взаимно се допълват и образуват едно концептуално цяло - диптих.

Живописните композиции визуализират човешката екзистенция като бавна каменна скулптура в процес на изграждане. Монолитът присъства като метафора за „началото“ на всеки човешки живот. Наносите на времето изграждат личността като изпитание за свободната воля. Камъкът постепенно придобива индивидуалност според нашия избор и плановете на Великия Архитект -Твореца. ​​ В този смисъл търся да разпозная аполоновия дух в дионисиевото състояние и схватките между тях.

 

Eкзистенциалните символи и авторефлексия на Барамó отпращат към нов екзистенциализъм, изразен в художествена форма” - ​​ 
Проф. ДФН Красимир Делчев (виж критична студия)

 

За повече информация за творбите от проекта и критически материали:

https://bg.baramo.art/the-architect-project-bg

https://bg.baramo.art/criticism-the-architect-project

 

 

Втори етап: /под-/ проект „Оставащи и отминаващи пейзажи“ /живопис/

 

 

Картина, която съдържа размазан, замъгляване

Описанието е генерирано автоматично

Отминаващи пейзажи, ​​ река Ганг – смесена техника, хартия; Седиментен процес; 100/ 67 см

 

Проблематизира избирателния характер на паметта, заобикалящия пейзаж като отминаващ или оставащ, субективността на възприятието и свободата на човешката воля да промени това.

  • Пейзажът е синтез между човек и жизнена среда. А може да бъде и квантово отражение на времето в променящата се материя или в нематериалното, каквото е паметта.

  • Оставащите пейзажи са фиксирани по-стабилно в паметта ни и се обективират като доказуема реалност. Те са свързани с рефлексията и нашата вътрешна метрика.

  • Отминаващите пейзажи са слабо конкретизирани, почти на ръба на фикцията за действителността им. Нямат препратки към събития и лични преживявания.

 

За повече информация за творбите от проекта и критически материали:

https://bg.baramo.art/passing-landscapes-project-bg

https://bg.baramo.art/criticism-passing-lanscapes-project

 

Картина, която съдържа лице, позиращ

Описанието е генерирано автоматично

Галеристът Енил Енчев и авторката

 

Факсимиле от книга за впечатления - изложба в галерия [a] cube contemporary – София