Статии от Маринела Великова

Върху художествения стил на фирмената реклама в българския печат през първата половина на ХХ век

октомври 20, 2016

    В началото на ХХ век бързият възход на българската национална държава е съпътстван с развитие на промишленост и търговия, на медии и култура. Печатните изображения […]