Статии от Елка Няголова

13 стихотворения

декември 10, 2017

РЕКАТА

На живот и на смърт беше тази любов!

И разля се реката. И заля всички рани.

И отсамният бряг е опасно изровен…

Но какво от това, щом реката остана?!