ЗЛОБОДНЕВНО - 2017, Брой 4

44-тото Народно събрание ще сложи ли край на щетите, нанесени на секторите литература, изкуство и наука, а и на Бюджета на България, в резултат на монополните поправки в закона за авторско право, приети от 41-то и 42-то Народно събрание?

 ​​ ​​ ​​ ​​​​ С два​​ Закона за изменение и допълнение​​ на​​ Закона за авторското право и сродните му права,​​ приети от 41-то и 42-то Народно събрание,

първият​​ (в сила от​​ 25 март​​ 2011 г.) който​​ въведе условия (които могат да бъдат квалифицирани само като​​ търг с предварително определени участници) доведе до това, че​​ 26 авторскоправни организации загубиха статута си на организации за колективно управление на права​​ и днес цели групи правоносители като​​ художници, преводачи, дизайнери, фотографи, а и целият сектор​​ наука​​ останаха без нито една организация​​ 

​​ вторият​​ (в сила от​​ 11 март 2014 г.)​​ имаше за цел да ликвидира ЕАЗИПА1​​ - единствената оцеляла конкурентна организация (не само в музикално-сценичните изкуства, а изобщо в творческите сектори) но също и за да бъде използван от Министерството на културата за да не изпълни влязло в сила (8 месеца преди това) решение на Върховния административен съд по иск на ЕАЗИПА ​​ 

Обнародваната на 26 февруари 2014 г. Директива 2014/26/ЕС, регламентираща по-подробно правилата за колективното управление​​ на авторски и сродни права​​ не спря гласуването на​​ втората поправка и тя влезе в сила.

● Въпреки Становището на​​ Центъра за превенция на корупцията и организираната престъпност на Министерски съвет (в резултат на искане на ЕАЗИПА,​​ намиращо се и в ​​ момента на сайта на Министерския съвет), което е:​​ (цитирам):

​​ „Предвид изложеното и съгласно новия § 23 на ПЗР от ЗАПСП, Народното събрание решава един правен спор от компетентността на съдебната власт относно дейността на ЕАЗИПА, тъй като към настоящия момент единствено ЕАЗИПА попада в обхвата на §23 на​​ ПЗР на ЗАПСП“.

 ​​ ​​ ​​​​ Поради което, предложението на Центъра на МС е:​​ 

 ​​ ​​ ​​​​ „Да бъдат ​​ разписани нови разпоредби относно реда и начина за колективно управление на авторските права, с които:

 ​​ ​​ ​​ ​​​​ 1.Да се създадат равни условия за организациите , управляващи авторски и сродните им права;

 ​​ ​​ ​​ ​​​​ 2. Да се гарантира възможността на потребителите и носителите на авторски права на право на избор на организация за колективно управление на авторски права.“​​ 

Въпросът е -​​ дали поне сега при въвеждане​​ Директивата, която започва с изискването​​ „конкуренцията да не бъде изкривена“​​ ще се ликвидират монополните текстове в българския закон, още повече, че Европейската комисия е образувала срещу България​​ процедура за нарушение №2016/0260​​ за сезиране на Съда на Европейския съюз, като​​ санкцията, която се изисква да платим е в рамзер на 19 121.60 евро на ден.​​ 

На етапа отговорът е: НЕ,​​ ако бъде приет внесения проект​​ № 754-01-84 от​​ 13.12.2017​​ от​​ Християн Митев и група депутати​​ за​​ Закон за изменение и допълнение​​ на​​ Закона за авторско право и сродните му права. ​​ Тъй като​​ като противоречи на Директива 2014/26/ЕС, българското и европейско антидискриминационно и​​ антимонополно право и вреден за правоносителите, културата и приходната част на Бюджета.

● Щетите от двете монополни поправки на​​ българския закон, изложени в СТАНОВИЩЕ на ЕАЗИПА​​ (внесено в Народното събрание в законоустановения срок)​​ са достатъчно основание да бъде спряно по-нататъшното обсъждане на проектозакона​​ в този му вид, а не само защото противоречи на Директивата.​​ 

По тази причина го публикуваме: