- 2023, Брой 1

ФотоФабрика представя български фотографи с изложба в Казанлък

През 2023 г. ФотоФабрика навърши 10 години. В рамките на юбилейното си издание фестивалът гостува на галерии и музеи в различни краища на България, за да покаже работи, както от колекцията си, така и нови изложби. Първо в поредицата гостувания бе в Музея на фотографията и съвременните визуални изкуства в Казанлък, където ФотоФабрика представи селекция фотографии на трима от най-успешните български професионалисти в сферата.

Боряна Кацарова, Димитър Дилков и Николай Дойчинов работят зад граница като кореспонденти на световни информационни агенции, сред които и една от най-големите в Европа - Агенция Франс Прес.

Николай Дойчинов

Николай Дойчинов завършва Националната професионална гимназия по полиграфия и фотография. Професионалният му път в България минава през вестниците Сега и Дневник, и агенция БГНЕС. Три години работи за Агенция Ройтерс. Междувременно снима на свободна практика за Ню Йорк Таймс, Шпигел, Европейската пресфотографска агенция, Гети Имиджис. От 2009 г. е във фотографските редици на Агенция Франс Прес.

Димитър Дилков

Димитър Дилков е роден през 1967 г. във Враца. Получава първия си фотоапарат Смяна 8М, когато е 14-годишен. Започва да се занимава с фотография сериозно през 1990 г. В периода 1991 – 2003 г. снима за Агенция Ройтерс. В последните 20 години е кореспондент на Агенция Франс Прес.

Боряна Кацарова

Боряна Кацарова е родена през 1981 г. в България. На 15 години открива фотографията като своя начин за разбиране на света наоколо. През 2007 г. завършва “Художествена и приложна фотография” в НАТФИЗ в класа на проф. д-р Атанас Кънчев, а по-късно защитава и магистратура в специалността “Естетика на приложната фотография”. В периода 2007 – 2010 г. работи като фотожурналист към българския офис на Агенция Франс Прес. От 2011 г. работата ѝ е представлявана от френската фотографска агенция “Космос”. Участва в изложби и онлайн презентации във Франция, Англия, Германия, Австралия, Америка, Русия, Индия, Литва и Нова Зеландия.

 

Изложбата е част от едногодишната програма „Фотоувеличение“, изпълнявана от фондация „ФотоФабрика“ с подкрепата на Национален фонд „Култура“, а всеки желаещ може да разгледа фотографиите до 27 февруари т.г. в ​​ Музея на фотографията и съвременните визуални изкуства.

FotoFabrika exhibits Bulgarian photographers in Kazanlak

In 2023, FotoFabrika celebrated its ten-year anniversary. For its jubilee edition, the festival organized events in galleries and museums throughout Bulgaria and showed both part of its collection, and newly-created content. First in the series was an exposition at the Museum of Photography and Contemporary Visual Arts in Kazanlak, where FotoFabrika presented a selection of the works of three of Bulgaria’s most successful photographers.

Boryana Katzarova, Dimityr Dilkov, and Nikolay Doytchinov work abroad as correspondents to global press agencies. Among these is Agence France-Presse, the world’s oldest, and Europe’s biggest news agency.

Nikolay Doytchinov

Nikolay Doychinov was born 35 years ago in Sofia, where he studied at the National School of Polygraphy and Photography. He joined the team of ​​ AFP news agency in 2009. Nikolay's professional career in Bulgaria started with daily newspapers like Sega and Dnevnik, as well as the BGNES information agency. He worked for Reuters for three years, meanwhile doing freelance work for the New York Times, Spiegel, the European Pressphoto Agency, Getty Images, etc.

Dimitar Dilkov

Dimitar Dilkoff was born in 1967 in Vratsa. He was 14 when he got his first camera, a Smyana 8M. In 1990 he took a professional approach to photography, and in 1991-2003 he was already working for Reuters Agency. Since 2003 until now he has been a correspondent for AFP news agency.

 

Boryana Katzarova

Boryana Katsarova was born in Bulgaria in 1981. She was 15 when she discovered photography as her key to understanding the world. In 2007 she graduated in Art and Applied Photography at the National Academy of Theatre and Film Arts where she studied with Prof. Atanas Kanchev, and later defended her graduate thesis on The Aesthetics of Applied Photography. Between 2007 and 2010 she worked as a photo journalist for the Bulgarian office of AFP news agency. From 2011 onwards her work is represented by the French photographic agency Cosmos. She has been presented in exhibitions and online presentations in France, Great Britain, Germany, Australia, the USA, Russia, India, Lithuania and New Zealand.

 

The exhibition is part of the "Blow up" project organized with the support of the National Fund "Culture", and anyone interested can view the photographs until February 27 of this year. at the Museum of Photography and Contemporary Visual Arts.

 

1117 общо 1 за днес