Х МЕЖДУНАРОДНО ТРИЕНАЛЕ НА СЦЕНИЧНИЯ ПЛАКАТ - 2022, Брой 5

ТРИЕНАЛЕТО – близо 1000 плаката, разположени в 5 галерии и в 5 външни локации

Докато подготвяхме десетото Триенале на сценичния плакат, селектирахме неговата колекция, ​​ курирахме съпътстващите изложби и пред очите ми минаха хиляди плакати, този внушителен визуален материал ме изкуши да потърся различни гледни точки, които да осмислят ​​ ролята на плаката в съвременната визуална култура.

 

Съвсем естествено беше да се обърна към едни от най-известните фигури в света на плаката, ерудити, ​​ познавачии, преподаватели, дългогодишни участници в Триеналето, но преди всичко автори, чието изкуство формира лицето на днешния плакат.

 

Анкетите сред някои от най-влиятелните майстори на плаката ми позволиха да събера техните безценни мнения за състоянието на съвременния плакат, за процесите, които, чертаят тенденции и дават посока на това младо, ​​ многолико и демократично изкуство, което е на кръстопът.

139 общо 1 за днес