КУЛТУРА – ЕКОЛОГИЯ - 2023, Брой 5

Премиера – прожекция и фотографска изложба на документалната поредица „ФАКТОРЪТ ПРИРОДА” на младите автори Силвия Куманова, Божидар Стоилков и Иван Цуцуманов

По данни от различни социологически изследвания, около 72% от интервюираните смятат, че най-важният природен ресурс на България са водите и реките, а 66%, че това са – горите. Почти 63 % смятат, че най-най-сериозните проблеми при опазване на природата в България е замърсяването на реките и изсичането на горите.

За жалост това знание по никакъв начин не води до активно поведение, след като – само 4% от горите не са повлияни от човека, а почти няма река, която да не е засегната от замърсяване, от прегради, от канализиране –намеси, спиращи миграцията на видовете живеещи в тях или водещи до пресъхване.

Създадената изложба от над 100 фотографии с част от които бяха създадени и експонирани няколко изложби в различни нетрадиционни локации, илюстрират по най-убедителен начин тежките щети, нанесени на българската природа.

Значително по-въздействащи са създадените от екипа на проекта видеа на тема ГОРИТЕ и ВОДИТЕ, които е най-добре да се видят, защото имат качествата на филмови миниатюри. Не само с отлично подбраната нова информация за вредите върху природната среда поднесената от авторите – Силвия Куманова, Божидар Стоилков и Иван Цуцуманов по най-добрия начин.

Остава само да се съжалява, че бюджетът на проекта не е позволил да се създадат 2 пълноценни документални филма, които биха звучали още по-убедително от видеа с продължителност от по 5,5 минути.
Същата оценка може да се даде и на третата видео-миниатюра – за единственото засега в България малко предприятие – за безотпадъчна преработка на пластмаса

Смятам, че фактът, че по молба на посетителите, в офиса на АртДиалог, намиращ се в офис сграда-утвърдена като културна локация в София (офис сградата на Федерацията на НТС, на ул. Раковска 108) се наложи – след първата, официално обявена прожекция да направим още няколко (докато екипът на проекта стартират страницата на проекта в интернет) – говори достатъчно за качествата на видео-миниатюрите.

Показателен факт е и, че към трите миниатюри проявиха интерес над 3000 души (до момента) от публиката на АртДиалог от които – почти 50% са професионалисти от различни жанрове, а останалите са ценители с познания за изкуствата. Остава да съжаляваме, че видеата са без титри на английски език, защото (както всичко публикувано в АртДиалог) вече са пре-публикувани в глобалната дигитална платформа ЕBSCO, което ги прави използваеми само от българите зад граница. Но авторите и особено продуцента Силвия Куманова заслужават поздравления за факта, че с предвиденото финансиране са успели да създадат 3 отлични видеа.

Остава да си пожелаем – Националният фонд „Култура“ при конкурси за кампании за адресиране пред обществото на социално значими проблеми – да осигури възможност за адекватни бюджети, когато е планирано създаването на документален филм или филмови миниатюри.

763 общо 1 за днес