Х МЕЖДУНАРОДНО ТРИЕНАЛЕ НА СЦЕНИЧНИЯ ПЛАКАТ - 2022, Брой 5

Образователна програма: Плакатът – проекции и перспективи. Лекции на Щефан Бунди, Швейцария, Ришард Кайзер, Полша и Бата Кнежевич, Сърбия

31.10. 2022, 11:00 часа

НХА, ул. Шипка 1, Нов учебен корпус, ателие 002

 

 ​​ ​​ ​​ ​​​​ Чуждестранните членове на журито, определящо наградите на Десетото международно триенале на сценичния плакат - София ще изнесат публични лекции пред студенти и преподаватели в НХА на 31 октомври 2022 от 11:00 часа

 ​​ ​​ ​​ ​​​​ Щефан Бунди, Швейцария; Ришард Кайзер, Полша; Бата Кнежевич, Сърбия са автори със знакови постижения в сферата на плаката, със сериозно влияние върху актуалните процеси на съвременния графичен дизайн, чиито успешни кариери включват и ангажираността им като преподаватели и ментори в редица академични институции.

 

 •••

The Poster – Impacts and Perspectives

Lectures by Stephan Bundi, Ryszard Kajzer and Bata Knežević

Date: 31 October 2022 (Mon), 11:00am

Venue: National Academy of Art, New Academic Building,

Atelier 002, 1 Shipka Street, Sofia

 

The foreign members of the jury, who determine the awards of the Tenth International Triennial of Stage Poster – Sofia, will deliver public lectures to students and teachers at the National Academy of Art.

 

Stephan Bundi (Switzerland), Ryszard Kajzer (Poland), and Bata Knežević (Serbia) are artists who have emblematic achievements in the field of poster art, and significant influence on the current processes of contemporary graphic design. Their successful careers include involvement as teachers and mentors at a number of academic institutions.

 

248 общо 1 за днес