ПРЕДСТОЯЩО - 2020, Брой 3

4 х 4 живопис и рисунки на Доника Кирова

„Аз съм стара – каза книгата. Аз съм по-старо от теб – отвърна тялото”

Питър Гринауей из „Записки под заглавката”

 

Изкуството на Доника Кирова е резултат от постоянното питане и откриване на човешкото битие и човешките отношения с погледа на жена. Тази перцепция налага естетизма, игривостта и любопитството, които устойчиво се откриват в нейните произведения. Отсъства каквато и да е конотация за болка, тъга или страдание; за трагична невъзможност или разочарование, каквито трактовки историята на визуалното изкуството познава. Тъкмо напротив – при Доника Кирова сексуалното и либидното е овладяно и предадено с елегантна чувственост на любовната игра, преживяна като взаимност и радост. Еросът изоставя Танатос и утвърждава единствено живота, тук и сега. ​​