ПРЕДСТОЯЩО - 2020, Брой 3

4 х 4 живопис и рисунки на Доника Кирова

„Аз съм стара – каза книгата. Аз съм по-старо от теб – отвърна тялото”

Питър Гринауей из „Записки под заглавката”

 

Изкуството на Доника Кирова е резултат от постоянното питане и откриване на човешкото битие и човешките отношения с погледа на жена. Тази перцепция налага естетизма, игривостта и любопитството, които устойчиво се откриват в нейните произведения. Отсъства каквато и да е конотация за болка, тъга или страдание; за трагична невъзможност или разочарование, каквито трактовки историята на визуалното изкуството познава. Тъкмо напротив – при Доника Кирова сексуалното и либидното е овладяно и предадено с елегантна чувственост на любовната игра, преживяна като взаимност и радост. Еросът изоставя Танатос и утвърждава единствено живота, тук и сега. ​​ 

C:\D\Donika\2020_IZL_G Velchev\za galeria\repro\Platna_selektivna jivopis-textil_acril maslo\4 Yoga with Rabbit_208x150.jpg

„ЙОГА СЪС ЗАЕК” ​​ 

селективна живопис върху текстил

масло / акрил

208 х 150

2019

​​ „4х4” е четиринадесетата самостоятелна изложба на Доника Кирова. В нея са представени цикъл от 4 ескизни рисунки с молив и акварел и 4 живописни произведения върху текстил, жанрово определени като фигурални композиции. ​​ Темата е Еросът. Еросът, мислен в неговия изначален ипостас - като екстаз, като екстатично излизане от себе си към другия.

C:\D\Donika\2020_IZL_G Velchev\za galeria\repro\Eskizi_risunki-akvarel_sm\4 Yoga with Rabbit_eskiz 30x21.jpg

„ЙОГА СЪС ЗАЕК” – ескиз

цветна хартия / молив / акварел

30 х 21

2019

 

Еросът търси своето удовлетворение, преследвайки абсолютната завършеност. Посредством превръщането му в образ, тялото напуска своята самодостатъчност, изоставя своята крайност, за да дири същността си и в другото тяло. Тази културна представа за преминаване на физическите граници вече съществува във фигурата на андрогина. Тя е предадена от Платон в диалога му „Пир”, според който изначалното човешко състояние е състоянието на аза с другия.

 

Композициите съчетават фигуративното и условното. Пространството е еднопланово с композиционен център. Фигурите са организирани кръгово във вертикалните формати, и са фронтално разположени спрямо зрителя. Човешките тела са предадени в различни ракурси и пози. В „Топло и студено” е използван смел композиционен срез на близката мъжка фигура в гръб.