ДЕБЮТ - 2020, Брой 3

Маски

Маски е поредица ​​ от авторски ръчно изработени миниатюрни обекти, изпълнени в метал и емайл.

E:\солидарност\МАСКИ\очи.jpg

 

Създадени по различно време, маските придобиха завършеност ​​ в цялостна едноименна колекция през последния месец, благодарение на инициативата на Столична община Солидарност в Културата.

През послединте месеци думата маска се свързва почти еднозначно с нейната предпазна медицинска фукция. Също толкова еднозначна е и хипотезата за китайския генезис на вируса, предизвикал световната пандемия.

Проектът МАСКИ е опит за художествена опозиция на тези клишета, защото представя, серия маски, инспирирани от източната традиция и стилистика, използвайки за отправна точка образност близка до различни древни азиатски божества.

E:\солидарност\МАСКИ\светло зелено.jpgE:\солидарност\МАСКИ\черна.jpg