ИЗСЛЕДВАНИЯ - 2017, Брой 4

Графичните импресии на Мария Чакърова

      Мария Чакърова е художник с характерен облик, специфична стилистика, интересни търсения и оригинални решения. Нейното творчество е изпълнено с хармония, красота, спокойствие и съпричастност. Родена на 21 септември 1948 година във Варна, професионалната ù подготовка преминава във Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”, където през 1973 година завършва един от първите випуски на новосформираната катедра “Изобразителни изкуства” към Историческия факултет.  

     Избраната специалност е графика, а ателието е на доц. Иван Маринов, от където излиза с богата култура и сериозни професионални познания.

Засилената тонална и пластическа нюансираност на литографиите, а така също и плавният ритъм на линиите, придават поетичност и усилват богатството от преживяванията. Не конкретността на формата, а нейното духовно излъчване изгражда последователността на образния й свят.