ЗЛОБОДНЕВНО - 2017, Брой 3

Юристът Антон Сираков за Истанбулската конвенция и за причините тя да не бъде ратифицирана

 

Антон Георгиев Сираков е роден на 24.05.1952 г. в гр. Кюстендил. Завършил е Юридическия факултет на​​ СУ „Св. Климент Охридски” през 1997 г. До 1990 година​​ е работил като​​ стажант-съдия, ​​ юрисконсулт и съдия-изпълнител. От 1990 година е адвокат, като такъв продължава да работи и сега. Офицер е от запаса (сега​​ ​​ „резерва”) на Българската армия. Съучредител и председател е на политическа партия НОВА СИЛА.

 

Въпрос:​​ Като човек, който никога не се „разсейва“ по какъвто и да е главоболен въпрос, независимо от последиците за теб – какво е отношението ти към така наречената Истанбулска конвенция и каква е позицията на НОВА СИЛА?

 

Антон Сираков: Категорично и безусловно против! Ратифицирането на тази конвенция би донесло само вреди за България.​​ 

 

Въпрос:​​ Звучи емоционално, но личните ми наблюдения са ме убедили, че при теб ръководещи са правните аргументи, независимо дали си в ролята на политик или адвокат. По тази причина и не задавам​​ въпроса дали НОВА СИЛА не е против, защото е задължена да бъде опозиция като извъпарламентарна партия.​​ 

 

Антон Сираков:​​ Наистина в НОВА СИЛА сме и емоционални, защото сме нормални хора. Но и в този случай ние единствени излизаме с аргументиран анализ, а не​​ с лозунги. Да, Истанбулската конвенция противоречи на „християнските ценности“, но далеч не само на тях – човешкият пол е бил ясно определен от Природата и преди раждането на Исус. Въпросната Конвенция противоречи на вечните ценности на нормалните хора, независимо от тяхното вероизповедание. Представи си за момент как биха реагирали на тази конвенция например убедените мюсюлмани – в исляма полът е определен точно и категорично.​​ 

Да, Истанбулската конвенция противоречи на нашите национални традиции, но​​ трябва да прозрем, че тя противоречи на нашите национални интереси – ако я ратифицираме, България ще бъде задължена да дава статут на „бежанци“ на всички емигранти, които заявят че са с „особеност на пола“.

 

Въпрос:​​ Но и други се обявиха срещу ратифициране​​ на Истанбулската конвенция – БСП, „Обединените патриоти“, „Воля“?

 

Антон Сираков:​​ Казах, че другите излизат само с лозунги, а на всичко отгоре са и лицемерни. И веднага давам примери: Като министър на външните работи Кристиян Вигенин заяви, че „МВнР подкрепя основните цели на Конвенцията“. България подписва Истанбулската конвенция през април 2016 г. По това време на власт е кабинетът „Борисов 2“, подкрепян от Патриотичния фронт​​ и „патриотите“ нямат никакви възражения. Сега „Обединените патриоти“ и “Воля“ се обявяват срещу Истанбулската конвенция, но продължават да подкрепят правителството, което я внася за ратификация, а „Обединените патриоти“ имат двама заместник министър-председатели, както и министри на ключови министерства в същото правителство.

 

Въпрос: г-жа​​ Цецка Цачева обяви, че определението на пола е само за нуждите на самата конвенция и не се налага България да променя своята Конституция и закони.

 

Антон Сираков: Цецка Цачева преди време ни информира, че „петелът не е гръбначно животно“. Съвсем наскоро пък направи откритието „съдебен акт на прокуратурата“.​​ 

Аз се уморих да броя колко пъти в Истанбулската конвенция се повтаря изразът​​ „Страните предприемат необходимите законодателни или други мерки…“ ​​​​ В чл.4 например, страните са изрично задължени да​​ „включват в националните си конституции или в друго подходящо законодателство“​​ постулатите на Конвенцията.

 

Въпрос: ​​ Защо наименованието на Истанбулската конвенция е​​ „Конвенция на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие“.

 

Антон Сираков: У нас има Наказателен кодекс, има Закон за защита от домашното насилие, има Закон за закрила на детето. ​​ Ако те са несъвършени (според НОВА СИЛА наистина са пълни с недостатъци) - нека ги усъвършенстваме. Но с Цецка Цачева и другите като нея няма как да получим качествено законодателство.

 

Въпрос:​​ ​​ От оценките ​​ за Истамбулската конвенция, направени от партиите не личи някой да е отчел основни тèзи за човека и обществото поне на такива​​ властелини на мисълта и словото​​ 1​​ като Достоевски, че -​​ неограничената ​​ свобода води до неограничен деспотизъм ​​​​ и Павел Вежинов, че -​​ най-сериозната опасност за бъдещето на човечеството е опустошаването на човешката душевност.

 

Антон Сираков:​​ Невежеството във властта е престъпление само по себе си.​​ 

Ще дам един пример: ти не би отказала помощ на сляп човек, нали. Но не​​ би се качили в пътнически автобус, управляван от слепец.

 

Въпрос:​​ Да задам и въпроса – Истанбулската конвенция няма ли и положителни страни?

 

Антон Сираков:​​ Никак даже. Напротив – тя би отворила зелена улица за всевъзможни злоупотреби, които биха опорочили пропагандираните от самата нея цели.​​ 

И най-невинната би била като тази от новопоявилия се виц, как Иванчо влязъл в женската съблекалня, за да поразгледа голите момичета, а се оправдал, като важно заявил, че още не се е определил от какъв пол е.

 

Въпрос:​​ Не е ли успокояващо, че в Истанбулската конвенция се оказа, че няма понятие „трети пол“.

 

Антон Сираков:​​ Има много по-лошо – неустановен пол. Нали според тази конвенция „пол означава социално изградени роли, поведения, дейности и характеристики…“

 

Въпрос:​​ Авторитетни личности допуснаха възможността да има грешки в превода.

 

Антон Сираков:​​ Е, ако под авторитетни личности имаш предвид такива като Екатерина Захариева…​​ 

Няма никаква грешка, преводът е точен, ​​ от НОВА СИЛА сме го сравнили с официалните текстове​​ на Конвенцията – на английски и френски; Конвенцията е съставена на тези два езика, а на страните, в които официалните езици са други, са изпратени заверени копия. И това е отбелязано в последните думи на Конвенцията, непосредствено над мястото за подписите. И точно Екатерина Захариева е подписала Конвенцията от българска страна, като тогавашен министър на правосъдието; ако не е гледала какво подписва, вече е късно – можеш да възразяваш срещу точността на превода преди да си подписал.

 

Въпрос:​​ Красимир Каракачанов направи уговорката, че би приел Истанбулската конвенция, ако се променят някои текстове в нея.​​ 

 

Антон Сираков:​​ И за евентуални изменения можеш да претендираш само преди да си подписал.​​ 

Но ние говорим не за подписване, а за ратификация. При ратификацията Народното събрание одобрява официално действията на Министерския съвет или на съответния министър, изразяващи се в подписването; без ратификацията самото подписване няма задължителност.

 

Въпрос:​​ Щом виждаш в Истанбулската конвенция толкова подводни камъни, каква според теб е целта на тази конвенция?

 

Антон Сираков:​​ Целта е ясна – да се обезличат националните държави в Европа, като се опорочи естественият ред и се отворят​​ вратите за имигрантските пълчища, по-голямата част от които са чисти провокатори (не обичам термина „джихадисти“, защото тези същества не воюват за цели на исляма).​​ 

Истанбулската конвенция е съставена ​​ на 11 май 2011 г. Тогава започва да става ясно, че така наречената „Арабска пролет“ (която не е нито арабска, нито пролет) не дава​​ резултатите, очаквани от Световните кукловоди.​​ 

И се предприемат новите инициативи: „Гражданската война“ в Сирия (която изобщо не е гражданска), „Ислямска държава“ (която не е нито ислямска, нито държава), емиграцията на „бежанци“, Истанбулската конвенция…​​ 

Само че за последната Световните кукловоди пропуснаха да се съобразят с факта, че бюрократичният механизъм на Съвета на Европа ще забави процеса.​​ 

Дано Европа се възползва от това закъснение.

 

1

​​ „забележителен властелин на мисълта и словото“ е оценка за Павел Вежинов на проф. Николай Федоренко (1912 – 2000), изтъкнат изтоковед,​​ ​​ дипломат,​​ ​​ дългогодишен ​​ главен редактор (1970 – 1988) на водещото руско списание за преводна чуждестранна литература „Иностранная литература“ (създадено през 1891 г.), секретар на Съюза на писателите на СССР (подписал с група писатели протестното писмо в защита на Солженицин ​​ и Сахаров на 31 август 1973 г.)

6050 общо 1 за днес