Списание АртДиалог – проекти

 „АРТ ДИАЛОГ

– кампания за изследване и развитие на публиките

на интернет списанието АртДиалог“

 

АртДиалог – многожанрово интернет списание за култура е с периодичност 6 броя годишно, всеки от които в обем около 200 страници с илюстрации. Международен номер – ISSN 2367-8801. Излиза от края на 2015 г.

АртДиалог се издава благодарение на доброволния труд на членовете на редакционния съвет, на авторите, публикуващи в списанието и фотографи и художници, предоставящи необходимия визуален материал (Списанието не се спонсорира и не приема реклами). До момента в интернет са 26 броя на АртДиалог с над 240 публикации от 140 автори, отразяващи национални и международни събития в културата и изяви на съвременни български творци, в т.ч. извънстолични.

Във всеки брой има – по 2 произведения на литературата (художествена и/или нехудожествена), като правило, публикуващи се за първи път в АртДиалог и изследвания – както  за отделни творци, така и за процеси или жанрове, тъй като те са с най-голяма познавателна стойност. Всички публикации в списанието са от утвърдени автори в съответния жанр – действащи творци или изследователи, както и докторанти в процес на обучение. Преобладаващата част от публикациите са в подходяща форма и за широка публика с интереси в културата.

Целта  на изпълнявания прект е АртДиалог да срещне „на живо“ част от своята публика, да изследва нейните предпочитания и желания. Но заедно с това – да проучи нагласите и очакванията на потенциалните публики/читатели в сферата на изкуствата и културата.

Проектът осигурява създаването на няколко информационни масива, които са приносни за всички участници в съвременния културен живот.

Изводите за читателите на интернет списанието АртДиалог за първите 4 години са:

  • За повечето от публикациите в АртДиалог е налице нарастващ във времето брой посетители.
  • Публикациите за така наречените леки жанрове не събират най-много посетители (видим за всички брояч под всяка публикация регистрира броя посещения). Напротив – налице са достатъчно примери за обратното, като например: „Игра на жанрове или за критичният прочит на телевизионното забавление“ е „посетена“ от около 1000 души, докато изследването на същия автор – проф. …

 „Какъв е спомен станало“. Песенните паметници за войната в Добруджа преди 100 години“ отчита над 6 000 души.

  • Въпреки че АртДиалог от една година се подрежда на първо място в интернет (при изписването на името му на български език) е малко четено – средно – около 1500 души на посещения на публикация. Но, в същото време нараства четенето на старите броеве. Например: публикацията „За носителя на Голямата награда на град Варна, 2016 г. – проф. Стоимен Стоилов и приноса му към Международното биенале на графиката, Варна“, публикувана в средата на 2016 г., до края на годината събра 4 000 посетители, в края на 2017 г. – 12 000, а в средата на 2018 г. е с 17 000.

Налагат се изводите, че:

  • АртДиалог няма проблем със съдържанието и настоящата си публикана етапа;
  • Проблем епривличането на нови публики за увеличаване на четенето, респективно и за развитие както на публиката, така и на списанието.

Основания за проекта са и проблеми в културната среда и на списание АртДиалог, между които:

  • Дефицит на интерес от страна на публиката към стойностните творци и явления в българската култура, поради превес на леките жанрове в културната среда
  • Списанията за култура – електронни или на хартиен носител са недостатъчни, при това повечето са или едножанрови, или предназначени за ограничена публика
  • Потребностите на част от младите професионалисти в областта на изкуствата и културата – докторантите в процес на обучение, които са длъжни да представят за защитата си и 5 пуликации в специализирано издание, както и в следващия период от развитието си
  • В същото време АртДиалог се нуждае от млади автори, които да предложат публикации с актуална и провокативна проблематика.
  • Цел и продукти на проекта, част от които – с приносен характер не само за списанието и сайтове в културата, но и за целия културен сектор са:

(1) дигитализиране на  досегашните изследвания на публиката от АртДиалог – за организациите в културата и на защитените докторантури в изкуствата, литература и хуманитаристиката, депозирани в Националната библиотека „Кирил и Методий“ (за 2016-2019 г.), която ще предостави на страниците си в интернет за ползване от всички, които се нуждаят от нея

(2) Разработване на система за бърз достъп до съдържанието на АртДиалог;

(3) социологическото проучване и срещите-дискусии с утвърдени творци и екипа на проекта (и списанието, които се предвижда да бъдат предимно с младежка публика ще осигурят най-важната липсваща информация – за нагласите и потребностите на публиката, като същевременно това е форма за преодоляване на изолацията между различните поколения творци и подпомага развитието на младите автори

(4) Планираните други инициативи по проекта, в това число медийните, освен че ще популяризират АртДиалог ще осигурят включване на най-активните участници в срещите-дискусии при вземане решения и при разработване на обоснована Стратегия за периодично изследване на публиката и за развитие на списанието и бъдещите му проекти.

 

    Изследване (социологическо) и чрез директни срещи с аудиторията на която списанието ще представи част от съдържанието си чрез 4 специални участници в него – публикуващи в него или обект на публикации. 

доц. д-р Димитър Кабаиванов ръководител на проекта
Здравка Сиракова, гл. редактор и издател на списание
АртДиалог, координатор на проекта

25.09.2019
София