ЗА СПИСАНИЕТО

АртДиалог – международен № ISSN 2367-8801
Издава се в 6 броя годишно, благодарение на безвъзмездната
работа на Редакционния съвет, авторите на публикациите и на
фотосите – на творби и от събития.

 

РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ
Здравка Сиракова – главен редактор и издател
доц. д-р Димитър Кабаиванов
проф. диз Сашо Драганов
проф. д-р арх.Тодор Булев
д-р Милена Статева

 

РЕДАКТОРИ
Здравка Сиракова
Виолета Милева

 

КОРЕКТОР
Виолета Милева

 

© Петър Петрунов, художник на логото
© инж. Христо Христов, автор на сайта