ЗА ИЗДАТЕЛЯ

АртДиалог
интернет списание за култура

Регистрации: БУЛСТАТ 121402512,

офис: София 1000 „Г.С.Раковски“ 108, 0899/ 15 35 67

e-mail: ​​ artdialog.bg@abv.bg

Международен № ISSN 2367-8801

Издател на интернет списанието АртДиалог, международен № ISSN 2367-8801 е ИНТЕРАРТ- С Ltd - организация в сектора изкуство и култура, регистрирана от Софийския градски съд, Република България ​​ под ​​ № 3851/1997, БУЛСТАТ 121402512, регистрационен № в Публичния регистър на Нацинален филмов център на Министерството на културата на Република България 2005100156.

ИНТЕРАРТ-С Ltd е еднолично търговско дружество на Здравка Сиракова – правоприемник на ИНТЕРАРТ-ЕТ – Здравка Сиракова, регистрирано през 1992 г. в СГС

 

ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ на ИНТЕРАРТ:

Работи ​​ в целия спектър на съвременното българско изкуство с акценти:

организиране и финансиране създаването на нови творби от съвременни български автори

разпространение на съвременно българско ​​ изкуство, филми и други културни продукти в България и зад граница

обучителни инициативи за млади автори и студенти от академиите по изкуствата и висши училища със специалности по изкуствата в България и от чужбина

ИНТЕРАРТ е издател на интернет списанието АртДиалог (издавано също без външно финансиране, както и преобладаващата част от реализираните предишни проекти)

 

Към ИНТЕРАРТ функционират:

 

СЪВЕТ на ЕКСПЕРТИТЕ, в който участва в планиране на дейността му и реализация на част от инициативите. Сред експертите са и много млади хора – млади творци, както и специализанти и докторанти от трите академии по изкуствата – Художествената академия, НАТФИЗ и НМА „Панчо Владигеров“ в София.

 

РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ ​​ на списание АртДиалог:

 • Здравка Сиракова – издател на списанието, автор на историографски изследвания в

​​ областта на изкуствата, продуцент и сценарист на документални филми (на 2 от тях – и режисьор), вещо лице на съда по авторско право

(2) доц. д-р Димитър Кабаиванов, експерт по световно кино, виртуална реалност и масова култура, представител и определящ наградите на Международната академия на кинокритиците за международните фестивали за документални филми, провеждани в ​​ България, Балканите, Русия, Украина, Беларус, вещо лице на полицията по авторко право

(3) проф.д-р арх. Тодор Булев, архитект и художник, председател на Съюза на архитектите в България и преподавател в Университета по строителство и архитектура и в Националната художествена академия

(4) проф. диз. Сашо Драганов, дизайнер, председател на УС на Националната асоциация за дизайн и реклама и ръководител на Специалността:Автомобилен дизайн в Техническия университет, София

Всички експерти и Редакционния съвет работят като доброволци.

 

САМОСТОЯТЕЛНО РЕАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ на ИНТЕРАРТ

 

Дейност 1: Организиране създаването на нови творби (и финансирането им):

1992-1995

​​  Организатор и финансиращ ​​ дейността на Графичното ателие на Съюза на българските художници, София, където всички български автори работеха през този период безплатно, ползвайки услугите на 5 умдрукери при реализация на всички видове графични техники и особено при големите литографски формати, които авторите не могат да реализират без тяхна помощ.

С това бе постигнато: запазване на професията умдрукер в Българирия след закриването на всички държавни графични бази (17 на брой) и бяха създадени стотици творби с формати, полволяващи им участие в Международното биенале, Варна и десетки други международни конкурсни форуми на изобразителното изкуство (биеналета и триеналета), провеждани в света, без да спадне нивото на българското участие и броя участващи художници от България.

Организира единствената поръчкова поредица от нови творби у нас през последните 30 години - “Съвременно българско графично изкуство” – чрез финанансиране създаването на нови творби на 20 изтъкнати български автори, създавани за неголям брой колекционери. Както отбелязва СБХ в Каталога на първия организиран от него Салон на изкуствата за частни галеристи, ИНТЕРАРТ хонорува авторите с най-високия хонорар, заплащан някога в България.

Сред колекционерите на поредицата на ИНТЕРАРТ е и най-големият и престижен музей на графично изкуство в света – Музеят в Кьолн

 

1993-1998

Организира създаването на нови произведения от съвременни български художници – монументални творби, изпълнени в различни материали – скулптура, живопис, акварел, пастел, керамични пана и др. за новостроящи и реконструиращи се сгради с обществено предназначение – резиденции, хотели, офисни сгради и др.

Така бяха създадени няколкостотин нови творби – керамични композиции, витражи, живописни пана, творби на ръчно ляти хартии – подходящи формати за художествено оформление на сгради с обществено предназначение, ръчно тъкан текстил и др.

Освен от утвърдени български автори, част от поръчките бяха изпълнени от млади автори, неучаствали в решаването на пространствени задачи до момента

 

1992- 2007

Самостоятелни ИЗЛОЖБИ, организирани и финансирани от ИНТЕРАРТ:

Представителни изложби на постижения на българско изобразително изкуство:

22 международни изложби на постижения на българското изобразително изкуство във Франция, Испания, Германия, Австрия, Холандия, Турция, Гърция, Йордания, Русия, Аржентина, САЩ и др.;

40 изложби на изобразително изкуство (на български ​​ и чуждестранни автори) в над 20 общини в ​​ България и курортните комплекси.

ИНТЕРАРТ участва в Салоните на частните галеристи, провеждан периодично на Шипка 6, както и в общи изложби с други галеристи

 

1992-2006

 

 

 

1995 и 1997

1998 –2004

1993 –2000

1995 и 1998

1999 и 2000

1

 

1992-2005

създадени 10 документални филми (с права за Здравка Сиракова като продуцент, на част от тях – и сценарист, на 2 филма – и режисьор)

ИНТЕРАРТ е спонсор и съорганизатор на международни инициативи на творческите съюзи и на Министерството на културата на Република България като:

 • Международния балетен конкурс – Варна

 • Международния музикален фестивал „Надежди, таланти, майстори” - Добрич

 • Международно биенале на графиката – Варна

 • Международно триенале на графиката – София

 • Национален конкурс за талантливи незрящи деца – София

 • Самостоятелни инициативи като - селекционер, организатор, автор на каталозите и финансиращ – персонални изложби на автори, художественно оформление на сгради и др., както и на единствените 3 изложби от експозициите на Международното биенале на графиката, Варна, организирани и представени в София и Добрич

 

Дейност 2: Трансгранично сътрудничество и обмен (изобразително изкуство и филми):

 

Разпространение на български творби в Европа и света:

1) Ефирните телевизии и Националната кабелна мрежа – София и общините

2) Международните кинофестивали, провеждани в България – в София, Варна и Русе; Националните фестивали – Пловдив и др.

3) Международни туристически форуми, провеждани от Държавната агенция за туризъм и общините

4) Международни форуми в културата - “Варненско лято”, ​​ “Аполония”, Созопол, всички софийски и др.

5) Международните форуми на Балканския политически клуб, провеждани в Бояна;

6) Международни изложения за туризъм, провеждани в София, Варна, Пловдив и страната.

7) Представяне на филми на автори на ИНТЕРФИЛМАРТ на Световните туристически борси, на павилиона ​​ на Република България в ​​ Лондон, Мадрид, Берлин и Москва, Истамбул (2003,2004,2005 и 2006 г. )

8) 20 Представителни изложби от творби на изобразителното изкуство ​​ – в Гърция, Турция, ​​ Сърбия и Черна гора, Франция, Германия, Испания, Англия, Австрия, Русия, Дания, Холандия, Йордания, Словения, САЩ и др. (1992-2008); 20 изложби - в България

 

Дейност 3: Повишаване капацитета на членовете на сдруженията в областта на авторско право:

2002 – 1)Семинар-кръгла маса за измененията на нормативната база в сферата на киното и телевизията;

2003 – 2) Семинар за измененията на нормативната база в България и произтичащите от това последици за сектора; Представяне специализирана литература.

2004 – 3) Семинар-Кръгла маса за Обсъждане Проект за доклад на ИНТЕРФИЛМАРТ до Министъра на културата за ситуацията в сектора и Предложения до Министерството на кулутрата за промяна.

2005 - ​​ 4) Семинар-кръгла маса за Проблемите, произтичащи от Закона за филмовата индустрия за

сектора Кино и Телевизия, съпоставена със съдебната практика. Доклад до Министър на

културата и Предложения за изменения и допълнения на Закона за авторско право ​​ и сродни права (ЗАПСП).

5) Семинар по проблеми на репрографсике и копи правата и др. – съвместно със Сдружение БУЛРЕПРО и ​​ КОПИ

2005 - 6) Семинар в гр.Варна за млади автори;

2006 – 7) Обучителни инициативи в Клоновете на сдружението в Добрич и Перник за млади автори

2007 – 8) Семинари за млади авторите, членуващи в клоновете в София и Разлог

 

Дейност 4: Систематизиране на информация за нарушения на авторски и сродни права и установяване на връзка със сродни неправителствени организации ​​ за съвместни действия

2002 - ​​ 1) Обобщаване на информацията за нарушенията на права на членове на сдружението при ползване на филми и други аудиовизулни творби и подготовка и завеждане на съдебни дела;

2003-2004 ​​ - 2) Участие в изследването и анализа на данните на изследването на Сдружение Национален раждански ​​ форум “Култура” и проведените 3 форума в страната (анализ на анкетните карти)

2004 – 3) Участие с Доклад в Националната конференцията на Съюза за стопанска инициатива (март 2004) за задачите на частния и граждански ​​ сектор в предприсъединителния процес за

хармонизацита на законодателството за интелектуална собственост и търговските аспекти на авторското права

2004-2006 - ​​ 5) Обобщаване нарушенията и подготовка на “Становището на Сдружение „Нехудожествена литература - България“ до Министър ​​ на културата по Закона за изменение и допълнение на ЗАПСП

2007-2010 – 3 критични становища по 3 подготвени Закона за изменение и допълнение на Закона за авторско право и сродните му права, Закона за радиото и телевизията и Закона за филмопроизводството от Министерството на културата ​​ + предложения за транспониране на 3 Директиви на ЕК на ЕС

 

2007 - 2015 – участие в работата (като Председател на Управителния съвет на 2 сдружения) в Междуведомствения Съвет по интелектуална собственост при Министър на културата (създаден под външен натиск и практически неработещ през последните години)

2018 – внесени текстове за проект за ЗИД на ЗАПСП за транспониране на Директивата за колективно упраление на права; Внесена персонална жалба от Здравка Сиракова, както и от 2-ма члена на Редакционния съвет – проф. Сашо Драганов и доц. д-р Кабаиванов за нарушено европейско право в България в сферата на културата ​​ 

1997 ​​ и до момента – участие във всички заседания на Комисията по културата и медиите и Правната комисия, разглаждащи законите в културата от 38-тото ​​ и всички следващи Народни събрания

 

Дейност 5: Практически мерки за защита правата на авторите-членове на организацията

- Подготовка, финансиране и водене на 4 граждански дела в Софийския градски съд, 1 наказателно дело в Окръжен съд – Перник, подготовка на 2 ​​ наказателни дела за Прокуратурите в София и Варна; 2 преписки за пиратство в ​​ дирекциите “Икономическа полиция” в София и Варна

- Съвместно със Сдружение ВУЛРЕПРО&КОПИ – национално обединение на авторскоправните организации води 10 съдебни дела срещу фирми-вносителки в България на апаратура за копиране и репрографиране на защитени обекти и носители, нарушаващи чл.26 от ЗАПСП

 

Дейност 6: международни проекти по Програми на Европейския съюз:

изпълнени ​​ 3 самостоятелни проекта (за 2004-2006) - Създадените 3 ​​ филми са с 3 Първи награди от Националния фестивал за филми за културно-историческото наследство и туризъм, Велико Търново (2006 и 2005), Международния Медиен форум и кинофестивал`Руссе и Номинация на Държавната агенция за туризъм за представяне на Република България с филма „Варна-кръстопът на цивилизации” на ​​ 39-тия Международен кинофестивал`Карлови Вари в секция: ”Градове, Региони, Местности” (първо участие на България в най-стария международен кинофестивал за филми за пътешествия и туризъм).

Проект 4 (2005-2007): Партньор на ИНТЕРФИЛМАРТ, (водещ) -“Създаване на Мрежа от организации и Консултантски център по аудиовизия” (“Creation of network from NGO and a general Consultative Centre for Audio vision”), Договор № CSDP 2003-Lot 2.1-18, финансиран от Министерството на финансите по Програма PHARE - ​​ “Гражданско общество”;

Проекти 5 и 6: Участие в 2 проекта на Национална художествена академия и Сдружение ЛИНГВА ФРАНКА: Уъркшоп „Съвременни аудиовизуални форми - Ахтопол – Одрин” - за студенти по кино и изобразително изкуство – съвместно с Националната художествена академия, София и Тракийския университет; Проектът „Лице в лице” (Стара София) на Сдружение ЛИНГВА ФРАНКА

 

Награди за документални филми (с продуцент – Здравка Сиракова):

 • 2005 - Първа награда от Международен медиен форум и Международен кинофестивал, гр.Русе,  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

 • 2005 - Първа награда на Националния фестивал за филми за културно наследство и туризъм, В.Търново`2005

 • 2006 - Първа награда на Националния фестивал за филми за културно наследство и туризъм, В.Търново`2006

 • Номинация от Държавната агенция по туризъм за представяне на България с филм на ИНТЕРАРТ

 • в 39-тия на Международен филмов фестивал, Карлови Вари в секцията “Градове, региони, местности” - класиране в Официалната програма за показ на фестивала в 2 секции – Филми тип Дискавъри и Комерсиални филми

 • Дейността на организацията се обезпечава ​​ чрез самофинансиране, постъпващо от търговската реализация на продажба на творби и продажба на права над филми – собственост на ИНТЕРАРТ.

 

 

Издател на АртДиалог и управител на ИНТЕРАРТ  ​​​​ - ​​ Здравка Сиракова

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​