СЪБИТИЯ В КУЛТУРНИЯ ЖИВОТ - 2016, Брой 2

„Предизвикателството София: архитектура, урбанизъм и дизайн на столичния град в авторски текстове, проекти, ескизи, концепции“ – изложба на проф. д-р арх. Тодор Булев

 

Ако искаш да построиш кораб, не свиквай мъжете с барабани да носят талпи, а ги научи да копнеят по безкрайната морска шир.

Антоан дьо Сент-Екзюпери

 

Изложбите на Тодор Булев – архитект, урбанист, изследовател, архитектурен критик, преподавател, публицист, но и добър художник, винаги са били събитие в културния живот. Не само защото те демонстрират висок професионализъм в не една област, но и защото проф. д-р арх. Тодор Булев никога не се е „разсейвал“ по който и  да е главоболен въпрос, отнасящ се до архитектурната среда. Може би затова, защото Тодор Булев не е „минувач“ в този живот, а винаги е реагирал на случващото се, или на това, което би могло да се случи със средата, която обитаваме. При това реакцията на Тодор Булев в повечето случаи, освен аргументирана е и доста бурна, независимо от негативите за него самия. Свидетели сме в годините, че когато не е успявал да ангажира колегите си за отпор на очевидно погрешни  или подкупни  градоустройствени или архитектурни решения, е реагирал солово – в това число, давайки лични пресконференции.  И помним, че на тях той не беше самотен – сред журналистите винаги присъстваха имена от почти всички области на културата – от публицистиката и музиката – до киното, при това – и критици, но и доказали се творци. Свидетели сме, че не една от проявите на нетърпимост към негативните тенденции в изграждането на София са били спасителни, когато е имал общества подкрепа  и са водели до резултат дори в България…

C:\Windows\TEMP\108_2445.JPG

D:\__АртДИАЛОГ 2016, № 2\Тодор Булев\Района Централна гара -.jpg

Тодор Булев е утвърдено име в архитектурата от години, не само с реализациите си, но и с концептуалните си проекти от типа „Алтернативни идеи и проекти за съживяване сърцето на града и поредица подобни на него. Впрочем, мащабът и куражът са свойствена черта за Тодор Булев и при паралелната му професия – на художник. Натрупал впечатляващо творчество като архитект и значително като художник – живопис, пастел, акварел, рисунки, преди петнайсетина години той посвети немалко време за усвояване и на литографската техника. С това и с резултатите, той силно впечатли умдрукера на Графичната база, Самоков на СБХ, асистирал на почти всички големи български графици за големите формати литографски творби, с които се явяват на международните конкурсните периодични изложби – Международното биенале на графиката, Варна, Международното триенале на графиката, София и биеналетата и триеналетата в Европа и  света. И понеже при Тодор Булев няма случайни или недовършени неща – не след дълго бяхме на откриването на поредната му самостоятелна изложба – този път от цветни литографски творби.

C:\Windows\TEMP\108_2418.JPG

Безспорно София е в центъра, и на професионалните интереси, и архитектурна активност на Тодор Булев, израз на който са проектите, представени на последната му изложба. Тя е плод на дългогодишното изследване елементите, които характеризират софийския пейзаж и го правят уникален, неговите културни напластявания, чувственост. За което му помага и паралелната му професия – на художник, част от творчеството на който е посветено точно на пейзажа на София. В творбите му винаги сме откривали незабелязвани от нас, както авторът се изразява – романтични кътчета на София, на околностите на града, на Витоша. В годините Тодор Булев участва в различни проекти със „софийска тематика“, като се започне от общите устройствени планове и се завърши с детайлите на градското обзавеждане. Някои негови наблюдения и изследвания, като например за ладшафта на София и Витоша, които за първи път са разработени в доктурантурата му (от 1973 г.), са отправната точка за разработената от него проектната идея „София около Витоша“ (1979 г.), която беше отличена с първа награда в конкурса „София след 50 години“.

„Алтернативни пейзажи от една възможна бъдеща София“, което е отделен жанр, на който у нас живот вдъхна Тодор Булев в средата на 90-те години на ХХ век е, и средство за бягство от ограниченията на конкретните проектантски задачи. Формулирани често от професионалисти, на които липсват качества да направят това. В тях  с  проекти, изпълнени  предимно художнически средства Тодор Булев ни представя усещанита си за града и виждания си за развитието му, които са предложения за едно възможно бъдеще на града и градския пейзаж – алтернативно по отношение на някои проектантски схеми и тенденции за развитие на София, които намира за неприемливи.

Първият цикъл такива „пейзажи“ Тодор Булев представи още преди 15 години в току-що реставрираните от него зали на Националната художествена галерия, бившия Княжевски дворец, а след това, и в Софийската градска художествена галерия, и Централния дом на Съюза на архитектите в България. Тогава това беше необичайно и впечатляващо. Това че днес  ние ги приемаме като необходимост преди всички нови архитектурни и градоустройствени решения на София го дължим преди всичко на Булев.

През 2009 г. темата за центъра на София прерасна в  предложения за целия град, включващо жилищния комплекс „Люлин“, територията на МК „Кремиковци“ и др., които бяха представени и в Sofia Architecture Week.

Последната концептуално нова изложба „Предизвикателството София“ на Тодор Булев в сградата на Съюза на архитектите в края на месец април 2016 г. беше малка илюстрация на мащаба на търсенията, но и на възможното бъдеще на част от идеите му за развитието на София. На изложбата имахме възможността да видим  част от многобройните му разработки, на откриването на която, както обикновено, започна обществена дискусия за проблемите на София и нейното градоустройство по повод и на избора на нов главен архитект на града.

В изложбата на Тодор Булев са обособени няколко тематични центъра. Единият е за историческата устойчивост и дадености в софийската урбанистична структура. Вторият голям блок разглежда „регионалния град София“ –  града заедно със зоната му на влияние и териториалното му развитие заедно с прилежащите ù населени места. Това се обосновава и от неговите изследвания на структурата на ландшафта – главно релефа и водните течения, мотивиращи  обемното и пространственото изграждане на София в разработките, представени на изложбата.

От избрания от Тодор Булев основен вариант за развитие на града следват проучвания за отделни важни структурни формирования – като „София – Изток“ (в подножието на Лозенската планина), „София – Запад“ и „Кремиковци“, визията за „Периферна София“ с предлаганата нова роля на околовръстния „пръстен“.

Друга група предложения засяга характерни зони, чието изграждане би  формирала нов облик на града, в това число някои важни вече осъществени, но и предстоящи за реализиране паркове: „Южен парк – втора част“, парк „Младост – Горубляне“, паркът към резиденция „Бояна“, регионалният център „София – Запад“ и центърът на жилищен комплекс „Люлин“, теренът на бившите казарми на Цариградско шосе и бившите военни заводи на бул, „Цар Борис ІІІ“, района на Централна гара. Обхватът на изложбата е не само София, а и няколкото сателитни структури – Банкя, Божурище, Костинброд, Нови Искър, Кремиковци, Елин Пелин, евентуално Сливница.

В част от предложенията се представят различни идеи на Тодор Булев от годините за най-характерните пространства на главния градски център – и особено площадната система, в това число площад „Независимост“, площад „Св.Неделя“, площад „Ал. Батенберг“, бул. „Витоша“, бул. „Цар Освободител“. За нас, аудиторията, но и обитатели на София,  най-достъпна е темата за детайла в градския пейзаж, ролята на градския дизайн и пластичните изкуства, в която наред с предложенията Тодор Булев прави и анализ на редица сегашни негативни тенденции.

Предложенията на Тодор Булев са изпълнени в широк диапазон от изразни средства – от почти условни, на границата на мечтата, до почти или съвсем реалистични. Не е удивително,  защото всяка мащабна и впечатляваща реализация, започна с мечтата.


D:\__АртДИАЛОГ 2016, № 2\Тодор Булев\Входните порти.jpg

На изложбата бяха представени факсимилета на различни архивни документи, свързани с миналото и с предишни етапи от проектирането на София, сравнително пълно описание на проектите му и  библиография на публикациите му, свързано с основния обект на творчеството на Тодор Булев – София. Колкото и да сме следили изследователската работа на Тодор Булев, няма как да не сме впечатлени от постигнатото от него и в тази област в последните години – 19 книги, над 400 статии, които са базата за обосновка на вижданията му за визията на София. Не е удивително – мечтите няма как да бъдат толкова мотивирани, ако не са изследвани и отчетени всички условия, ако не са анализирани постиженията и тенденциите в света, които в архитектурата познаваме предимно от неговите публикации.

Разбира се, всички, следили в годините разностранните творчески изяви на Тодор Булев, знаем, че колкото и впечатляваща и мащабна да беше изложбата му, тя представя само част от идеите му, което е и причината изложбите му винаги да привличат освен архитектурната гилдия , така и голяма и разнородна като професии публика.

Най-важна, разбира се, е професионалната дискусия, започваща след откриването на изложба.

C:\Windows\TEMP\DSCN1612.jpg

Тодор Булев с колеги, между които Главния архитект на София Здравко Здравков

Биографична справка за проф. д-р арх. Тодор Булев: Образование – магистър по архитектура (1969) и д-р по архитектура (1973) в Московския архитектурен  университет; езици: френски, руски и английски. Работни позиции: научен сътрудник и ст.н.с.ІІ степен в Научно изследователския и проектантски институт по териториално устройство, София (1973-1983); секретар на Съюза на българските архитекти (1983-1986), Главен архитект на Община Люлин, София (1987–1992), експерт на ЮНЕСКО и Habitat (1986-1990), ръководител на собствено архитектурно бюро БУЛАРХАРТ (от 1992), заместник председател на Съюза на архитектите в България (2004-2010), член на Руската академия по архитектура, Москва, Русия (от 1999), професор във ВСУ „Черноризец Храбър”(от 2007); Основни области на професионални интереси: регионалното планиране, градоустройството и архитектурата, естетическа оценка на ландшафа, композицията на градската среда, синтеза на архитектурата с изобразителните и пластични изкуства и др.; Реализации като архитект: Централният площад на гр.Сандански, Реконструкцията на Посолството на Ватикана в България, новото Лятно кино в пространството пред НДК, София, Комплекс от сгради за високопланинско животновъдство в Троян, с арх. А.Петрушев, Пешеходна зона – гр.Севлиево с арх.Л.Пеловски, уникалните за българската практика проучвания за разделите „Естестически проблеми” и „Културно историческо наследство”  на Единния териториално устройствен план на България, (1976-1982) и Подробен план за опазване, експониране и възстановяване на природната среда по Черноморското крайбрежие” (1976-1977); Реализации като художник25 самостоятелни изложби от творби на изобразителното изкуство в България и зад граница (Германия, Мексико, Чехия), автор на фреските и проектант и участник при реализацията на металопластиките, дърворезбите и кавалетните творби в Посолството на Св.Престол в София (и книжарницата „Анжело Ронкали”), жилищни сгради в София и др.,

Автор на 14 самостоятелни изследвания като се започне от докторантурата му – „ Художествени проблеми, свързани с формирането на градовете и системите на заселване в България, 1973, премине се през редица други като, „Естетически проблеми на съвременния град”,1982; „Градски дизайн”,1989; „Възстановяването на Посолството на Св. Престол в София”,1994; „Архитектурни кръстопътища” ,2002, Sofia Ars Catholica / Тодор Булев. Изложба. Албум. Национална художествена галерия. България, 2002, „Градът и изкуствата: Жанрове, търсения, ансамбъл, художествен синтез ”,2009,  двутомната „Ландшафна архитектура”, 2010, Том 1 -Същност. Исторически преглед. Съвременен подход. Ландшафтно планиране. Градски ландшафти и зелени системи; Том 2- Паркове и градини. Ландшафтна архитектура на градските пространства, сградите и комплексите. Ландшафтен дизайн, Архитектурното формообразуване : методология, основни фактори и проблеми в архитектурното проектиране, 2012, Комплексна устройствена схема на Българското черноморско крайбрежие. – София : Булархарт, 2015, докато се стигне до 5-томната „Изкуството архитектура“, от която първата книга, Същност : естетическото, материалната жизнена среда, архитектурата  излезе от печат през 2015 г.

Доклади и лекции на многобройни архитектурни симпозиуми и други форуми (в България, Германия, Кипър, Полша, Русия, САЩ, Франция, Швейцария и др.) и над 400 публикации. Награди: Златна значка на САБ, награди от Световното триенале на архитектурата и от национални прегледи и конкурси.

 

Изложбата на Тодор Булев във фотоси:

D:\__АртДИАЛОГ 2016, № 2\Тодор Булев\DSC_0101.JPG

 

D:\__АртДИАЛОГ 2016, № 2\Тодор Булев\DSC_0049.JPG

 

C:\Windows\TEMP\DSC_0031.JPG

 

D:\__АртДИАЛОГ 2016, № 2\Тодор Булев\DSC_0070-1.JPG

 

D:\__АртДИАЛОГ 2016, № 2\Тодор Булев\DSC_0105.JPG

 

2762 общо 1 за днес