ИЗОБРАЗИТЕЛНИ И ПЛАСТИЧНИ ИЗКУСТВА - 2022, Брой 6

Видео-изложба с непоказвани пред публика цветни живописни творби на Златка Дъбова и акварели на Симеон Венов – в Галерия nOvaartspace, София, ул. „Съборна“ 3, 21 октомври 2022

 ​​​​ Изборът – да стартираме поредицата от видео-изложби със Симеон Венов и Златка Дъбова и кратки илюстровани био-библиографии за Симеон Венов, Златка Дъбова и Христо Нейков се дължи не само на респекта от тяхното творчество, но и на факта, че всеки от тях, по свой начин, е със съществени приноси за авторитета на българското графично изкуство зад граница и за развитието на няколко следващи поколения художници.

 ​​​​ Това обяснява и оценката на проф. Светлин Русев за тях: големите от голямото поколение на българската графика. Поколението, което първо освободи българското изкуство от нормативните рамки и потърси реална съизмеримост с пластическите и граждански проблеми на своето време. Тодор Панайотов, Златка Дъбова, Симеон Венов, Христо Нейков вече ни напуснаха. Днешното поколение ​​ и особено тези, които на всяка цена подтичват подир своята Европа – трябва да знаят, че отдавна това изключително поколение живееше с духовните и пластически проблеми на Европа и Европа го беше приела като част от себе си.

 ​​​​ Видео-изложбата на илюстрации на Симеон Венов и Златка Дъбова бе заснета по време на Вернисажа-кръгла маса на 21 октомври 2022 година в Галерия nOva art space. На нея – част от съвременници на художниците разказаха за тях като творци и като личности.

 

 

 ​​​​ 2022 е първата година, в която всичко публикувано в списание АртДиалог се пре-публикува в глобалната дигитална платформа EBSCO, даващо възможност на съвременното българско изкуство да достигне по-бързо и до чуждестранна публика (В платформата на EBSCO, АртДиалог е първото българско списание за изкуство, всички останали – на Българската академия на науката и на държавни университети са в областта на точните науки, с изключение на списание „Археология“).

 ​​​​ Фактът, че тримата художника още през 70-те години на ХХ век бяха международно признати графици е основание да очакваме чрез публикациите за тях в АртДиалог да привлечем интереса към съвременното българско изкуство и на чуждестранната аудитория.

 ​​ ​​​​ За жалост, няма как да благодарим вече на Симеон Венов, Златка Дъбова и проф. Христо Нейков – и за това.

 

 ​​ ​​​​ ●●  ​​​​ Индивидуалните Видео-изложби на Симеон Венов и Златка Дъбова са публикувани в брой 2 и брой 3 на АртДиалог, а заедно с видеото от общата им изложба, са включени и в YouTube - канала на списание АртДиалог ​​ https://youtube.com/@art_dialog

 ​​​​ Кратки илюстровани био-библиографии за Симеон Венов, Златка Дъбова и Христо Нейков са в брой 2 и брой 3 за 2022 година – artdialog-bg.com

​​ Свидетелства за тримата художника от техни съвременници, колеги, ученици – в рубриката ВИЗУАЛЕН КОРПУС 1: НЕИЗВЕСТНОТО ЗА ИЗВЕСТНИТЕ ХУДОЖНИЦИ – на интернет платформата на списание АртДиалог artdialog-bg.com

 ​​ ​​​​ Проектът: АртДиалог: Визуален корпус "Неизвестното за известните художници//Част 1: Симеон Венов, Златка Дъбова, Христо Нейков е реализиран с финансова подкрепа по Програма ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВ`21 на ​​ 

Картина, която съдържа тъмен, нощно небе

Описанието е генерирано автоматично

 ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

1489 общо 2 за днес