ИЗСЛЕДВАНИЯ - 2016, Брой 2

Изкуствоведските четения на Института за изследване на изкуствата 2016 г.

 

В годините след  Милениума, характеризиращи се с постоянни проблеми за научната общност и изследвания  предимно от финансово и организационно естество,  са малко инициативите, които да обединят широк кръг от научните работници и да им предоставят поле за изява.  В хуманитаристиката  такива са Изкуствоведските четения на  Института за изследване на изкуствата,  които на практика обединяват всички изкуства в един интердисциплинарен ежегоден форум вече 13 години.  Форум, който среща си дават изследователите  в областта на изкуствознанието, музикознанието,  театъра,  киното,  архитектурата и въобще  всички форми на съвременното изкуство.

Изкуство,  което през  ХХІ  век става по-достъпно (чрез дигитализацията си и интернет) и едновременно с това по -„чуждо” на широките маси (залети от информацията на тоталните медии).

Начало на тези изкуствоведски четения  бе положено през 2003 г. под ръководството на тогавашния директор на  Института за изкуствознание на БАН – проф. Елена Тончева, която организира и първите две научни конференции.  Щафетата от нея пое следващият директор проф. Александър Янакиев,  който се зае с организацията на четенията  от  2005 г., откогато  докладите от проведените конференции  се  отпечатват  на хартиен носител.  Една традиция, която въпреки финансовите трудности, продължава и до днес,  съхранена  от  сегашния директор на  Института за изследване на изкуствата  проф. Емануел Мутафов.

През годините местата  за  провеждане се менят,  като различни институции предоставят залите си за провеждането на научните конференции:  Евро-българският културен център,  Министерството на културата,  от 2014 г. Съюзът на архитектите в България  предоставя Централния си дом в София, както и  обновената зала на  Института за изследване на изкуствата  на ул. Кракра 21.

От 13 до 16 април 2016 г. се проведе поредната научна конференция под надслов „НОВО ИЗКУСТВО”,  в която,  както и в предишните години, с доклади участваха  не само български,  но и чуждестранни изследователи.  Центърът на тридневната конференция,   в това число и на докладите  на  чуждестранните ни колеги,  беше  върху българските проблеми в изкуствата през ХХ и ХХІ век.

 

746 общо 1 за днес