ЗА СПИСАНИЕТО

Международен № ISSN 2367-8801
Издава се в 6 броя годишно, благодарение на
безвъзмездната работа на Редакционния съвет
и на авторите, публикуващи в списанието.

 

РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ
Здравка Сиракова (и издател)
доц. д-р Димитър Кабаиванов
проф. диз Сашо Драганов
проф. д-р арх.Тодор Булев

 

РЕДАКТОРИ
Здравка Сиракова
Виолета Милева

 

КОРЕКТОР
Виолета Милева

 

© Петър Петрунов, художник на логото
© инж. Христо Христов, автор на сайта