ЗА СПИСАНИЕТО

РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ

Здравка Сиракова (и издател)
доц.д-р Димитър Кабаиванов
акад.проф.диз.Сашо Драганов
проф.д-р арх.Тодор Булев

коректор Виолета Милева

автор на сайта инж. Христо Христов