СЪБИТИЯ В КУЛТУРНИЯ ЖИВОТ - 2016, Брой 5

Две изложби на СБХ: Национална изложба „Рисунка и малка пластика“
и изложба „Натюрморт и интериор“ 9-30 декември 2016, СБХ, Шипка 6

C:\Windows\TEMP\web_POKANA_OTRKIVANE_9_dekebmri_Risunka_malka _plastika-1.jpg

Националната изложба „Рисунка и малка пластика“ (етаж 1) е традиционна за Съюза на българските художници (СБХ) и се организира периодично в последните няколко десетилетия.

    В изложбата се представят над сто автори от всички поколения – както членове на СБХ, така и млади художници,  някои от които – студенти в Националната художествена академия.

D:\__АРТ ДИАЛОГ - 5- ФОТОГРАФИИ\ФОТО - РИСУНКА и МАЛКА ПЛАСТИКА - 100OLYMP\PC090032.JPG

Рисунката фокусира интереса на творци от различни специалности, спазили условието работите им да са ръчно рисувани оригинали. Малките пластични творби представят многообразните стилове на авторите си – реалистични, фигуративни, геометрични – без ограничения по отношение на материалите.

D:\__АРТ ДИАЛОГ - 5- ФОТОГРАФИИ\ФОТО - РИСУНКА и МАЛКА ПЛАСТИКА - 100OLYMP\PC090003.JPG

Втората изложба (етаж 2) на секция живопис  на СБХ се фокусира върху „Натюрморт и интериор“. Целта е да провокира нова виталност в това сравнително устойчиво, традиционно, артистично пространство. Разширеното разбиране за границите на живописта и картината, на родовете и жанровете в съвременното изкуство предполага възможности за по-свободно творческо интерпретиране.

D:\__АРТ ДИАЛОГ - 5- ФОТОГРАФИИ\ФОТО - РИСУНКА и МАЛКА ПЛАСТИКА - 100OLYMP\PC090042.JPG

Особеност в статута за участие е изискването за минимален размер на формата 120 х120 см. Това разколебава клишираните представи за този жанр и провокира преосмисляне на отношението формат – пластичен израз – съдържание. Проблематизирането на тази тематика активира творческа енергия и създаването на нови, съвременно звучащи произведения.

В изложбата участват доайени на българската живопис като Елена Ботева и Петър Арнаудов, утвърдени имена от средното поколение и много млади автори като Анжела Терзиева, Димитър Генчев, Силвия Богоева, Живка Маринова, Елеонора Терзиева, Мария Чакърова, Гергана Николова, Ангеларий Димитров и Елена Велкова.

D:\__АРТ ДИАЛОГ - 5- ФОТОГРАФИИ\ФОТО - РИСУНКА и МАЛКА ПЛАСТИКА - 100OLYMP\PC090037.JPG

 

529 общо 1 за днес