Статии от Светла Христова

Някои наратологични категории и принципи в сюжетното изграждане на киносценария

декември 20, 2017

В сценария фабулата може да бъде представена чрез сюжета по много и твърде различни начини, в зависимост от избора на сценариста. Изграждането на сюжета е изключително важен момент в творческата му работа. Прави са тези, които казват, че фабулата има съвсем относително значение.