Статии от Антон Стайков, Свобода Цекова – куратори и автори на каталога