ПЛЕНЕР // Арт-център ИЛИНДЕНЦИ - 2022, Брой 5

С доц. д-р Калина Христова и Слав Недев за ролята на природата и колегите на пленерите и за Арт-център Илинденци`2022

АртДиалог следи и отразява активността в годините на
Арт център Илинденци и публикува отговорите на
някои от участниците на анкетата на Албена Спасова
– част от нейно дългосрочно проучване върху
творческите практика на актуалната художествена
сцена.

Въпрос: Защо приемате да участвате в пленери? 

С какви очаквания пристъпвате към пленера в Арт-център Илинденци `22?

 

доц. д-р Калина Христова: Приемам участието в пленери и творчески резиденции, защото имам нужда от концентрирано артистично общуване и откъсване от личните пространства и навици.

Очаквам участието си в пленера в Арт-център Илинденци с нетърпение, именно защото вече съм била част творчески пленер/ резиденция там преди повече от 10 години и това оказа огромно влияние върху творческите ми търсения и развитие. Сега се намирам в процес на лична творческа трансформация, на необходимостта от нови изразни средства и идейни посоки и вярвам, че ще намеря част от тях на този пленер.

 

Слав Недев: За да видя нови места, да срещна нови хора, както и заради контакта с природата и самото рисуване на живо.

Надявам се да мога да работя вдъхновен от пейзажа край Илинденци.

Въпрос: Как бихте определили положителните и отрицателните страни на този тип инициативи. Споделете положителни и/ или отрицателни примери от вашия опит.

доц. д-р Калина Христова: Намирам, че подобен тип инициативи имат изцяло положителни страни, както с влиянието, което оказват върху участниците, така и в изграждането на творческа общност, извън съществуващите социални или обществени структури. Пленерите правят моментна снимка на едно предизвикано творческо общуване. В него всеки взима и дава колкото има, може или желае. Ако съществуват някакви негативи, то те вероятно са породени от личностни особености, но аз нямам подобни отрицателни примери в моя опит.

Слав Недев: Положителни страни - може да пропускам някои: излизането от ежедневната рутина, срещата с нови хора, нови места, провокацията на пътуването, на погледа към работата на колегите.

Отрицателни страни биха могли да бъдат:

евентуални битови проблеми и неудобства, като да речем - липса на достатъчно пространство за работа ​​ или светлина;

твърде кратки срокове за престой/работа, особено когато понякога са съчетани с допълнителна програма.

Въпрос: Ако имате възможност бихте ли се ангажирали с организирането на пленер/ творческа резиденция  и с какво би се отличавал „вашият” пленер  от съществуващите практики.

доц. д-р Калина Христова: Ако бих имала възможност да организирам пленер или творческа резиденция, бих се постарала да осигуря „продължение“ на инициативата, която да се изразява не само в представянето на резултатите от проведения пленер, но и да планира дългосрочни творчески инициативи или колаборации между отделните артисти, така че те да останат обвързани с мястото и новосъздадената творческа общност за по-дълъг период от време.

Слав Недев: При определени условия, може би да. Ако става дума за резиденция, вероятно бих опитал да увелича времето за престой/работа и за създаване на повече творби, за да завърши с една по-представителна изложба.

Ако се размечтая - бих осигурил и прилични хонорари на участниците.

Признавам, че не съм мислил по въпроса, тъй като не е имало сериозен повод за това.

Въпрос: Как специфичните условия и среда на пленера се отразяват на вашия творчески процес и на начина ви на работа?

доц. д-р Калина Христова: Пленерната среда ми действа мотивиращо и ме вкарва в различно и често по-забързано от собственото ми артистично темпо. Стремя се да не следвам обичайната си работна рутина, а напротив да наблюдавам и опитвам различни подходи, техники и ритуали. Когато обичайната почивка е заменена с посещение на временните ателиета на други артисти, се създава чудесна и одухотворена среда. Пространствата на Арт-център Илинденци, както и невероятната природа наоколо, позволяват и необходимото за всеки уединение. За мен тази комбинация от динамика и спокойствие са перфекната рецепта за генериране на нови творчески идеи.

Слав Недев: За мен пленерът е преди ​​ всичко възможност да общувам с пейзажа и да работя под впечатленията от новото място. В общия случай това ме кара да се ​​ върна към простото рисуване на онова, което виждам – без ​​ претенции ​​ и концептуализиране.

Въпрос: Темата за природата и пейзажа задължително ли е предпоставена като нагласа, когато става дума за пленер?

​​ доц. д-р Калина Христова: Намирам, че концепцията на повечето случващи се в днешно време пленери или творчески резиденции не е обвързана с природата като тематична основа, както и пейзажът като очакван творчески резултат. Разбира се, природата е неотменен вдъхновител и определено може да се разглежда като важен участник в пленера, чието присъствие ​​ повлиява артистите. Силно вдъхновяващата природна среда предлага необятна естествена цветова палитра, текстури и материалност, светлина и въздух, които всеки артист би искал да припознае в изкуството си, под една или друга форма.

Слав Недев: Не бих казал „задължителна“, по-скоро естествена, защото е даденост. Човек отива на ново място, извън града, за да преживее това ново място. Как то ще „влезе“ в работата му е вече въпрос на личен избор на автора.

Все пак, идеята на „рисуването на открито“ е, според мен, спонтанна и свежа реакция на „пейзажа“ в широкия смисъл на това понятие.

Въпрос: Как според вас е най-подходящо да бъдат популяризирани и социализирани резултатите от подобни проекти?

доц. д-р Калина Христова: Популяризирането на резултатите от творческа резиденция или пленер, разбира се, трябва да ползва повечето онлайн и социални медии, които са вече задължителна част от комуникацията на събития и проекти и в областта на изкуството.

Би било хубаво, ако дигиталното представяне на самото събитие и резултатите не само се презентират, но и да разкриват някаква част от процеса, материали „от кухнята“ – части от разговори, обсъждания, ​​ тематични дискусии и интервюта и др. (под формата на кратки видеа или снимков материал и текст). Разтеглянето на времето - преди, ​​ по време и ​​ след пленера, създава възможност за по-дълга интеракция с публиката в дигиталното пространство.

Разбира се, физическото представяне на резултатите в изложба, както и ​​ локалните ù представяния, са много важни за разширяване на публиките и са възможност за развиване ​​ интереса към изкуството от страна на местните общности.

Слав Недев: Може би идеалният вариант е реализиране на изложба - за целта трябва да има достатъчно качествени работи и по възможност - отразяване на събитието в различни видове медии

•••

Доц. д-р КАЛИНА ХРИСТОВА

Доц. д-р Калина Христова е художник, график, илюстратор и дългогодишен преподавател в Нов български университет, ръководител на департамент „Изящни изкуства” от 2020 г.

 

Родена в София, където живее и твори понастоящем.

Завършила е Националната художествена академия в София със специалност „Графика“, след което продължава в магистърска програма „Графичен дизайн“ в НБУ. Специализира във Виенската академия за изящни изкуства (Akademie der bildenden Künste Wien), като след завръщането си в България започва да преподава рисуване и графика в НБУ.

От 2004 г. работи като асистент по рисуване и живопис в департамент „Кино, реклама и шоубизнес“, а от 2007 г. преподава по „Графика и илюстрация“ в департамент „Изящни изкуства“. Съавтор е на магистърските програми „Плакат и комуникативен дизайн“ и „Илюстриране и графични технологии“.

През 2014 г. Калина Христова получава академичната длъжност „главен асистент“ по научно направление 8.2. Изобразително изкуство (графичен дизайн, графика и илюстрация)

•През 2017 г. получава званието „доцент“ по същото научно направление.

•Творческите ѝ проекти са в областта на плаката, класическите и дигитални илюстративни техники и графичните технологии, а научните ѝ интереси са най-вече свързани с теорията и историческите аспекти на графичния и комуникативен дизайн.

Плакатите, картините, графиките и илюстрациите, които създава, имат за цел да те накарат да се усмихнеш, но и да се замислиш за някои позабравени неща, за човешката същност, за стойността на моралните ценности и гротеската в общуването.

Калина Христова има разнородни търсения, както в областта на графиката, така и в акрилната живописна техника. Разпознаваем автор е на портретни графични рисунки, цветна графика и илюстрация. Като активен творец и преподавател за нея изкуството е форма на общуване не само по време на лекции в университетска среда, но и в обществени дейности и кампании, в които участва често. Работи по социални кампании, осъществени съвместно с държавни институции и представители на бизнеса, както и в кампании, свързани с трафика на хора и донорството, имащи за цел да привлекат вниманието на обществото чрез визуалния език и комуникация.

Освен с преподавателската си и художествена дейност доц. Христова е автор на множество научни текстове и студии.

Списък с публикациите и творческите изяви: WEB_Kalina Hristova или на личния ѝ уебсайт: http://kalinahristova.art/ ​​ 

От 2012 г. Калина Христова е член на СБХ, Секция Графичен дизайн. През септември 2021 г. се класира в конкурса за творчески престой в ателиетата на СБХ – Cité Internationale des Arts в Париж, където прекарва два месеца през 2022 г., посветени изцяло на творческата ѝ кариера. Предстои да представи резултатите от творческата резиденция в самостоятелна изложба в началото на 2023 г. ​​ 

 

Слав Недев

1967 Роден в София

Живее и работи в София, България.

От 2001 Член на Съюза на българските художници, секция Живопис

От 1998 художник на свободна практика

По-важни награди, стипендии

2021 Грант за реализация на изложба - Национален фонд  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ КУЛТУРА, България

2019 Втора награда. Конкурс за пластика в публично пространство,  ​​ ​​​​ 

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ Казанлък, България

2017 Първа награда. Конкурс за пластика в публично

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ пространство, Казанлък, България

2016 Грант за организиране на групова изложба, Награда Гауденц

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ Б. Руф

2012 Почетен диплом от Nepal Academy of Fine Arts (NAFA)

2011 Стипендия за специализация в Oberpfälzer Künstlerhaus,

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ Швандорф, Германия

2009 Стипендия на СБХ за специализация в Cité Internationale des

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ Arts, Париж, Франция

Творби ​​ в публично пространство

2019 Вечнозелената клонка, парк Розариум, Казанлък, България

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ неръждаема стомана, 304 х 197 х 199 см

2018 Розов цвят, парк Розариум, Казанлък, България, алуминий,

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ неръждаема стомана, 200 х 192 х 192 см

•Кураторски проекти

2019 С (въглерод), галерия Червената точка, София

2016 τόπος - топографии - ...топии, Галерия “Райко Алексиев“,

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ София, България

•По-важни самостоятелни изложби

2020 Yogurt Culture (виртуална изложба на адрес:

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ https://yogurtculture.weebly.com/ )

2018 Обекти, Галерия Аросита, София, България

2017 Слав Недев. Живопис, Цеентщадел, Берацхаузен, Германия

2016 Отпечатъци, Галерия Артур, София, България

2010 Биотоп, Галерия София Прес, София, България

2008 Образи от никъде, Галерия Агрион, София, България

2006 Останки, Галерия Credo Bonum, София, България

2005 Елементи, Галерия Ракурси, София, България

2003 Сътворение, Галерия Кожухарови, София, България

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ Между два съня, Галерия Триадис, София, България

1999 Творби върху хартия, Галерия Дрита, София, България

1995 Избрани творби, Галерия Витоша, София, България

 ​​​​ •••

 

PLEIN-AIR // ILINDENCI Art-center

 

With Prof. Dr. Kalina Hristova and Slav Nedev

About the role of nature and colleagues at the plein-aires and about

Art-Centre Ilindenci`2022  

Interview by Kaliya Kalucheva

 

Why do you accept to participate in plein airs?

What expectations do you approach the ’22 Plein Air at Ilindentsi Art Center with?

 

Prof. Dr. Kalina Hristova: I accept to participate in plein airs and creative residencies because I need concentrated artistic communication and detachment from personal spaces and habits.

I am looking forward to my participation in the plein air at Ilindentsi Art Center namely because I was already part of a creative plein air/residency there more than 10 years ago and it had a huge impact on my creative pursuits and development. Now I am in the process of personal creative transformation, of the need for new means of representation and conceptual directions and I believe I will find some of them at this plein air.

 

Slav Nedev:

To see new places, meet new people as well as for the contact with nature and the live painting itself.

I hope to be able to work inspired by the landscape near Ilindentsci.

 

How would you define the positives and negatives of this type of initiatives? Share positive and/or negative examples from your experience.

 

Prof. Dr. Kalina Hristova: I think this type of initiatives has only positives considering both the impact they have on the participants and the building of a creative community outside the existing social or public structures. Plein airs take a snapshot of a caused creative communion. There everyone takes and gives as much as they have, can or want. If there are any negatives they are probably due to personality specifics but I have no such negative examples in my experience.

Slav Nedev: Positives (I might be missing some): Get out of the daily routine, meet new people, new places, the provocation of travel, of looking at the work of other colleagues.

Negatives could be:

- Possible everyday problems and inconveniences that prevent the artist from relaxing and working, such as lack of light or sufficient space to work in;

-Too short stay/work periods, particularly when they are sometimes combined with an additional program.

 

If you have the opportunity would you engage in arranging a plein air/creative residency and how would your plein air differ from the existing practices.

 

Prof. Dr. Kalina Hristova: If I had the opportunity to arrange a plein air or creative residency I would try to ensure a continuation of the initiative expressed not only in the presentation of the results of the plein air that has taken place but also in planning long-term creative initiatives or collaborations among individual artists so that they remain tied to the place and the newly created creative community for a longer period of time.

 

Slav Nedev: Under certain conditions maybe yes. If it is a residency I would probably try to increase the stay/work time and have a more representative exhibition with more works made, accordingly.

If I go into dreaming I would also provide decent fees to the participants.

I confess that I have not thought about it since there has been no serious reason for it.

 

How do the specific conditions and setting of a plein air affect your creative process and your manner of working?

 

Prof. Dr. Kalina Hristova: The plein air setting has a motivating effect on me and sets an artistic pace to me that is different and often more hectic than my own one. I seek not to follow my usual work routine, on the contrary, I would rather observe and try different approaches, techniques and rituals. When the usual rest is replaced by a visit to the temporary ateliers of other artists a wonderful and spiritual environment is created. The spaces of Ilindentsi Art Center as well as the amazing nature around also allow the privacy everyone needs. To me this combination of dynamics and peace is the perfect recipe for the generation of new creative ideas.

 

Slav Nedev: To me a plein air is above all an opportunity to communicate with the landscape and work under the impressions of the new place. In general, this makes me return to simply drawing what I see without pretense and conceptualization.

 

Is the theme of nature and landscape necessarily presupposed as an attitude when it comes to a plein air?

 

Prof. Dr. Kalina Hristova: I think the concept of most plein airs or creative residencies taking place today is certainly not tied to nature as the thematic basis nor the landscape as an expected creative result. Of course, nature is an irrevocable inspiration and can certainly be seen as an important participant in a plein air whose presence influences the other artists. The highly inspiring natural environment offers a boundless natural color palette, textures and materiality, light and air that every artist would like to recognize in their art in one form or another.

 

Slav Nedev: I would not say necessarily. To me it is rather a natural fact. One goes to a new place, outside the city, to experience that new place. How it will enter their work is already a matter of personal choice of the author.

However, the idea of ​​a plein air painting is, in my opinion, a spontaneous and fresh reaction to the landscape in the broadest sense of this term.

 

How do you think the results of such projects would most appropriately be promoted and socialized?

 

Prof. Dr. Kalina Hristova: The promotion of the results of a creative residency or plein air should, of course, use most of the online and social media which are already a compulsory part of the communication of events and projects in the field of art as well.

 

It would be nice if the digital presentation of the event itself and the results could not only present them but also reveal some part of the process, materials from the kitchen - parts of conversations and talks, thematic discussions and interviews, etc. (in the form of short videos or photo material and text content). Stretching the time before/during/after a plein air creates an opportunity for longer interaction with the audience in the digital space.

 

Of course, the physical presentation of the results in an exhibition as well as the local presentations are very important as to expanding the audiences as well as an opportunity to increase the interest in art in the local communities.

 

Slav Nedev: Perhaps the perfect option is to create an exhibition (for this purpose there must be enough quality works) and, if possible, have the event covered in various types of media.

 

•••

Kalina Hristova - Assoc. Prof. Kalina Hristova. PhD is a painter, graphic artist, illustrator and long-time professor at New Bulgarian University, Head of Fine Arts Department since 2020. Born in Sofia where she currently lives and works.

 ​​ ​​ ​​ ​​​​ She graduated from the National Academy of Art in Sofia with a major in Graphics, then she continued in a Graphic Design Master's Program at New Bulgarian University. She pursued specialization at Vienna Academy of Fine Arts (Akademie der bildenden Künste Wien) and after her return to Bulgaria she began teaching Drawing and Graphics at New Bulgarian University.

 ​​ ​​ ​​​​ Since 2004 she has been working as Assistant Professor in Drawing and Painting at Cinema, Advertising and Show Business Department and since 2007 she has been teaching Graphics and Illustration at Fine Arts Department. She is the co-author of Poster and Communication Design and Illustration and Graphic Technology Master's Programs.

 ​​ ​​ ​​​​ In 2014 Kalina Hristova was awarded the academic title of Chief Assistant Professor in Academic Field 8.2. Fine Arts (Graphic Design, Graphics and Illustration) and in 2017 she was awarded the academic title of Associate Professor in the same academic field.

 ​​ ​​ ​​​​ Her creative projects are in the field of posters, classical and digital illustration techniques and graphic technology, and her academic interests are mostly related to the theory and historical aspects of graphic and communication design. The posters, paintings, graphics and illustrations she creates aim at making you smile but also think about some forgotten things, the human essence, the worth of moral values and the grotesque in communication.

 ​​ ​​ ​​​​ Kalina Hristova has diverse pursuits both in the field of graphics and the acrylic painting technique. She is a recognizable author of portrait graphics, color graphics and illustrations. Art is a form of communication to her as an active artist and teacher not only during lectures in a university setting but also in public activities and campaigns which she often takes part in. She works on social campaigns conducted together with public institutions and business representatives as well as campaigns related to human trafficking and donation aiming at getting the attention of the public through visual language and communication.

 ​​ ​​ ​​​​ In addition to her teaching and creative activities Assoc. Prof. Hristova is also known as the author of numerous academic texts and papers. A list of the publications and creative performances can be found here: WEB_Kalina Hristova or on her personal website: http://kalinahristova.art/.

 ​​ ​​ ​​​​ Since 2012 Kalina Hristova has been a member of the Union of Bulgarian Artists in the Graphic Design Section. In September 2021 she was one of the winners of the competition for a creative residency at the Union of Bulgarian Artists’ ateliers, Cité Internationale des Arts in Paris, where she spent two months in 2022 dedicated entirely to her creative career. She is about to present the results of the creative residency in a solo exhibition at the beginning of 2023.

 

Slav Nedev

1967 Born in Sofia

Lives and works in Sofia, Bulgaria.

Since 2001 a member of the Union of Bulgarian Artists, Painting Section

Since 1998 a freelance artist

 

 

More important awards and scholarships

2021 A grant to create an exhibition, National Culture Fund’s Creative Initiatives Program, Bulgaria

2019 Second prize. Plastic art in public space competition, Kazanlak, Bulgaria

2017 First prize. Plastic art in public space competition, Kazanlak, Bulgaria

2016 A grant to arrange a group exhibition, Gaudenz B. Ruf Award

2012 Honorary Diploma from Nepal Academy of Fine Arts (NAFA)

2011 Specialization Scholarship at Oberpfälzer Künstlerhaus, Schwandorf, Germany

2009 Union of Bulgarian Artists’ specialization scholarship at Cité Internationale des Arts, Paris, France

Works in public space

2019 The Evergreen Branch, Rosarium Park, Kazanlak, stainless steel, 304 x 197 x 199 cm

2018 Pink Color, Rosarium Park, Kazanlak, aluminum, stainless steel, 200 x 192 x 192 cm

Curation projects

2019 C (Carbon), Red Dot Gallery, Sofia

2016 τόπος - topographies - ...topias, Rayko Aleksiev Gallery, Sofia, Bulgaria

Selected solo exhibitions

2020 Yogurt Culture (a virtual exhibition at https://yogurtculture.weebly.com/)

2018 Objects, Arosita Gallery, Sofia, Bulgaria

2017 Slav Nedev. Painting, Zeentstadt, Beratzhausen, Germany

2016 Imprints, Artur Gallery, Sofia, Bulgaria

2010 Biotope, Sofia Press Gallery, Sofia, Bulgaria

2008 Images from Nowhere, Agrion Gallery, Sofia, Bulgaria

2006 Remains, Credo Bonum Gallery, Sofia, Bulgaria

2005 Elements, Rakursi Gallery, Sofia, Bulgaria

2003 Creation, Kozhuharovi Gallery, Sofia, Bulgaria

Between Two Dreams, Triadis Gallery, Sofia, Bulgaria

1999 Works on Paper, Drita Gallery, Sofia, Bulgaria

1995 Slav Nedev. Selected Works, Vitosha Gallery, Sofia, Bulgaria

 

 

202 общо 2 за днес