СЪБИТИЯ В КУЛТУРНИЯ ЖИВОТ - 2015, Брой 1

Изложба на Атанас Гаджев:
МЕШТРА / МАЙСТОР
55 творби от глина и хартия

галерия индустриална 11
11 ОКТОмври 04 декември 2015

В един таен и вече изчезнал говор – думата «мештра» означава майстор.

Изложбата е съкровен знак на почит на автора Атанас Гаджев към неговите предци.

Тръгвайки  от  един  заобиколен със загадка  езиков, културен и социален феномен,  авторът прави своите артистични интерпретации, провокирайки  въображението и мислите на зрителя.

Думите – символи:

БЛАГАЧ – ХЛЯБ

БОРАНСКА  ЛАЗАРИЦА  –  ХУБАВО ВРЕМЕ ЗА РАБОТА

БРАМА – ВЕЧЕР

КУТАЛ – ВЕЛИКДЕН

МЕШТРА – МАЙСТОР

са отправни точка за пластически и художествени търсения, които примиряват вечните опозиции: тайно/явно; видимо/невидимо; задълбочено/повърхностно; традиционно/модерно.

PLAKAT 4
 

Въпросите … във време, когато се залъгваме, че разполагаме с неограничен достъп до всякаква информация,  когато е прието да се дивим и учудваме все по-рядко,  съществуват и съкровени дълбини, които остават недосегаеми за съвременния човек ….и към които заслужава да се връщаме…

„Работите на Атанас Гаджев ми действат като следи от археологията на неслучилото се, като доказателство, че творчеството и способността за духовни медитации са мост към транс-временни, транс-пространствени и транст-рационални реалности, на които за удобство сме дали името изкуство”

Филип Зидаров, арт критик

   1

 

Изложбата в столичната галерия  Индустриална 11 за пръв събира в едно общо пространство  голяма част от творчеството на Атанас Гаджев.

В колекцията хармонично съжителстват графичните релефи от сериите «Кафка експрес» и «Пластове»,  две групи керамични скулптури: «Стели» и «Моите оръжия», новаторска живопис, чиято основа са платки, съчетали  хартиена и глинена маса и две поредици от дигитални и литографски графични миниатюри.

keramika 007

Тук  е и премиерата  на неговата видео инсталация, базирана върху наслагване на рисунки върху текстове, съхранили уникални следи от мещерския говор.

Мещерският говор  принадлежи към групата на тайните съсловни езици в района на Родопите, но има своите отлики и особености, специфични само за района на село Лещен.

Забулен в тайна (каквото е и неговото естество), говорът излиза от употреба окончателно в средата на 20 век и днес споменът за него рискува да замре завинаги.

Сред малцината изследователи на мещерския език  е майката на художника  – Зорка Гаджева, родена в същото село (1935 – 2011), чиито проучвания от края на 60-те години на 20 век съдържат интервюта с последните живи автентични информатори и са своеобразен “водач” в настоящия проект.

   2

 Данни за художника:

Атанас Гаджев е роден през 1960 г. в Белово.

Завършва „Керамика” в Националната художествена академия, София.

Член е на Съюза на българските художници и съосновател на сдружение „Лингва Франка”.

Работи предимно в областта на кавалетната и монументална керамична пластика, като същевременно експериментира с  различни възможности за печат върху глина и хартия,  графични и дигитални техники, способи за подглазурно рисуване и смесване на глинени с хартиени маси.  

Автор е на редица интериорни, екстериорни и пространствени художествено-пластични решения.

Представил  е  над  25 самостоятелни изложби в страната и в чужбина, сред които „Кафка експрес”  в  Гьоте институт – София, Братислава, Виена и Прага  (20112012),  „Обекти от глина и хартия” в Мадрид (2013).  

  4

 

Автор е на  художествени акции в открита градска и природна среда и е участник в десетки международни проекти и творчески резиденции, между които:

Сите Ентернатионал дез`ар, Париж, Франция;

Швандорф, Германия

Вогле, Словения

Ужице, Сърбия

Нитра, Словакия

Тайа (Токай), Унгария

Злакуса, Сърбия 

Ресен, Македония

Претория, ЮАР и др.

4

Атанас Гаджев е участвал със свои творби и в над 70 колективни изложби.

Творби на автора се намират в:

•Национална галерия за декоративно-приложни изкуства – София

•Музей на печата – Токио

•Държавна художествена галерия – Белград, Сърбия

• Международен музей на керамика – Ресен, Македония

•Национален музей – Токай, Унгария

•Музея на Ватикана,

Творби на Атанас Гаджев сенамират и в множество частни колекции в България и в чужбина: Англия, Белгия, Ботсуана, Германия, Гърция, Испания, Мексико, Намибия, Португалия, Русия, САЩ, Швейцария, Франция, ЮАР, Сърбия, Япония и др.
   Picture 121

   3

●За връзка с автора: atanasgadjev@abv.bg, http://atanasgadjev.com

2332 общо 2 за днес