ИЗОБРАЗИТЕЛНИ И ПЛАСТИЧНИ ИЗКУСТВА - 2022, Брой 2

За поредицата от видео-изложби и био-библиографии “Неизвестното за известните художници“, стартираща с Част 1: Симеон Венов, Златка Дъбова, Христо Нейков“

 

 ​​ ​​ ​​​​ Поредицата е опит да „върнем“ на сцената художници, при това - с непоказвани пред публика творби, чието творчество е повлияло няколко поколения автори, изразители на посоки във визуалните изкуства.

 ​​ ​​ ​​ ​​​​ Цветните илюстрации на Златка Дъбова, акварелите на Симеон Венов, илюстрованите био-библиографии за тях и за проф. Христо Нейков, видео интервюта – свидетелства на техни съвременници поставят началото на поредицата „Неизвестното за известните художници“. ​​ 

 

 

Златка Дъбова, колаж, 25 х 50 см. към книгата на Радка Александрова „Ледени терлички“, . Български художник, 1975 г.

Симеон Венов, [без название ], акварел, 50 х 70 см. 1997
 ​​ ​​​​ 

 ​​ ​​​​ Колкото и да смятаме че познаваме творчеството на даден художник, когато видим новите му творби отново – но в експозиция, преоткриваме новите моменти в тях. При условие – че художникът е голям творец.

 ​​ ​​ ​​​​ Ролята на всяка био-библиография е подобна, дори ако тя не е изчерпателна и не отговаря на професионалните библиографски критерии. Защото систематизира основните моменти от творческата му ​​ биография, събира и представя постиженията му в жанровете, в които е работил най-успешно. Но същи и оценки на ​​ експерти и свидетелства на съвременници за него като личност.  ​​ ​​​​ 

 ​​ ​​ ​​ ​​​Въпреки многото специализирани сайтове и справочници, информацията ​​ за авторите от ХХ век е оскъдна, непълна, а често дава невярна представа за тях. Например: в един литературен сайт, Симеон Венов е посочен като утвърден график, илюстрирал и 3 литературни произведения, а те са над 120 – завидно постижение за един живот. Но дори в повечето източници за изобразителни изкуства, не се споменава, че Симеон Венов е автор на монументалните творби, осигурили „цвят“ на паметника „Създателите на Българската държава“, Шумен. И въпреки че името му присъства в редица други статии за изобразителното и монументалното изкуство - в Уикипедия, за ​​ него няма отделна статия. А статиите за Златка Дъбова и Христо Нейков са с толкова оскъдни оскъдни сведения, че не заслужават дори да бъдат отбелязани.

 

 ​​ ​​​​ Златка Дъбова, колаж, 25 х 50 см. към книгата на Радка Александрова „Ледени терлички“, . Български художник, 1975 г.

 

 ​​ ​​ ​​​​ За нито един от тримата художници, напуснали ни през 90-те години, няма издаден един албум, в който постиженията в различните жанрове да са документирани, за да бъде съхранена паметта за тях.

 ​​ ​​ ​​​​ Може да се каже, че на етапа са социализирани само творбите им, предназначени за илюстрации на литературни творби – българска и чуждестранна проза и поезия, детска литература и приказки. Те са издавани в огромни за днешните понятия тиражи, особено литературата за деца и приказки (тиражи 60 -100 000) и се намират в около 5 000 библиотеки (читалищни, училищни, университетски и регионални). Така че - родените след края на 40-те и всички след тях, сме пораснали с техните рисунки.

Симеон Венов - илюстрация за Издателство „Български художник“ за ​​ „Синята брада“ от Шарл Перо, в превод от Миглена Милушева и Лиляна Кузманова (номинирана за Андерсеновата награда). ​​ 

 ​​ ​​​​ ​​ При подбора на художниците за поредицата, водещо основание е не само респектът от качествата на творчеството им, но и заслугите им за създаването на условия за развитие на няколко следващи поколения български художници.

 ​​ ​​ ​​ ​​​​ В това отношение - проф. Христо Нейков и Симеон Венов, заедно с проф. Стоимен Стоилов, инициатор и художествен директор на Международното биенале на графиката, Варна през първите 10 най-важни за авторитета му години, (за когото е следващата био-библиография) са сред най-заслужилите, поради това, че:

 ​​ ​​ ​​​​  проф. Христо Нейков, освен, като преподавател в Националната художествена академия, София и във Великотърновския университет „Св.св. Кирил и Методий“ със създаването на 17 Графични бази в страната и осигуряването им с литографски плочи, благодарение на което те имаха възможност да участват в международните конкурсни периодични изложби в Европа и света има решаващо значение. Или както отбелязах на откриването на последната негова персонална изложба през 1997 г.: През целия си живот Христо Нейков работеше методично за отглеждане на ​​ собствената си конкуренция;

​​ 

 ​​ ​​ ​​ ​​​​ Христо Нейков, Аз ​​ съм Левски, туш и акварел, картон 31,5 х 21,5 см.  ​​​​ 

 

Христо Нейков и Симеон Венов в СБХ най-ревностните защитници в СБХ на идеята на Стоимен Стоилов за създаването на първата конкурсна периодична изложба у нас – Международното биенале на графиката, Варна. А то бе решаващ фактор за развитие на българското графично изкуство, защото периодичното състезание с най-добрите в света ускорява развитието. А когато в началото на 90-те години на ХХ век у нас в страната започнаха да умират утвърдени конкурси и фестивали, Христо Нейков и Симеон Венов бяха първите, които обявиха, че за по-голяма сигурност, колкото и да е трудно, СБХ трябва да направи графичен конкурсен форум и в София. Така се роди Международното триенале на графиката, София.  

 

 ​​ ​​​​ 

 ​​ ​​​​ Симеон Венов, [без название ], акварел, 50 х 70 см. 1997

 

 

​​ Цел и основание за такъв дългосрочен проект е необходимостта от:
 ​​ ​​​​  създаване на надеждни източници за художници, модернизирали българското изобразително изкуство, които да служат в бъдеще за изследвания в областта на визуалните изкуства – важно за младите автори, в това число в процес на обучение и за техните преподаватели при избора на теми за дипломни и докторски разработки
 ​​ ​​​​ 
от друга страна - все още има живи съвременници на повечето от тези художници и техните свидетелства - доказан „магнит“ за широката аудитория са безценни и за критиците и изследователите
 ​​ ​​​​ • допълнително обстоятелството е, че авторът ​​ на проекта и съставител на видео-изложбите и автор на био-библиографиите за художниците е работил и с тримата художници в течение на години, както и с техни близки колеги и ученици, разполага с материали, с техни творби, в това число и с непоказвани пред публика и има възможност за достъп до лични архиви, необходими за изпълнение на подобни задачи.

 

 ​​ ​​ ​​​​ Част 1 от проекта ​​ включва следните събития и нови произведения във визуалните изкуства:
 ​​ ​​​​ • Изложба на цветни живописни творби на Златка Дъбова, предназначени за ​​ илюстрации на книги за деца на Радка Александрова


 ​​ ​​​​ • Изложба на акварели на Симеон Венов
И двете видео изложби ще представят непоказвани пред широката публика творби, с което ги социализират
 ​​ ​​​​ • Илюстрована био-библиография за Златка Дъбова
 ​​ ​​​​ • Илюстрована био-библиография за проф. Христо Нейков
 ​​ ​​​​ • Видео-интервюта със свидетелства на съвременници и ученици на тримата художници
 ​​ ​​​​ • Създаване на канал в You Tube ​​ на списание АртДиалог - за показ на създадени видео-изложби и видео-интервюта със свидетелства за тримата художника
 ​​ ​​​​ • Публикуване на видео-изложбите в броеве на АртДиалог и обособяване на визуален корпус в платформата на АртДиалог за бърз достъп до всички създадени видеа

 ​​ ​​ ​​​​  Кръгла маса за представяне на 2-те видео-изложби пред специализирана публика – експерти, критици и студенти по изкуствата

 ​​ ​​ ​​​​ 

 ​​ ​​​​ В този брой представяме 2-те видео-изложби – Илюстрации на Златка Дъбова и Акварели на Симеон Венов, които дублираме и в създадения видео-корпус „Неизвестното за известните художници на АртДиалог и в канала на АртДиалог в YouTube.

​​ 

Златка Дъбова, фрагмент от илюстрация, колаж, 25 х 50 см.

 ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

About the series of video exhibitions and bio-bibliographies

"The Unknown of Famous Artists" by ArtDialogue Magazine

 

    The series is an attempt to "bring back" to the scene artists, moreover - with works not shown to the public, whose work has influenced several generations of artists, expressing directions in the visual arts.

 

     Zlatka Dubova's colourful works, Simeon Venov's watercolours, i

llustrated bio-bibliographies about them and prof. Hristo Neykov, video interviews - testimonies of their contemporaries, mark the beginning of the series "The Unknown about Famous Artists".

 

     When selecting the artists, the guiding rationale is not only the respect for the qualities of their work, but also their merits in creating conditions for the development of future generations of Bulgarian artists.

▪▪▪

Част 1 от проекта - Симеон Венов, Златка Дъбова и Христо Нейков се осъществява с финансовата подкрепа

 

1508 общо 1 за днес