ПРЕДСТОЯЩО - 2016, Брой 5

„Бяла книга на архитектурните творби от новото време”

     Идеята за „Бялата книга“ (името на тази инициатива е условно, което засега се приема добре от колегите) се роди по повод на последните кощунствени намеси от страна на собственика на една от най-стойностните сгради от последния половин век – хотелите „Ню Отани“, „Витоша-Ню Отани“, „Кемпински-Зографски“, сега  - „Маринела“. Опитите на Съюза на архитектите в България и Камарата на архитектите в България да ги спрат откроиха за пореден път нежеланието на новите/настоящите собственици да се съобразяват с неясните за тях архитектурни стойности. За повечето от нас няма съмнение, че във всички случаи, когато разрушаването и построяването наново на нещо с по-голям строителен обем е печелившо, то ще се случи, независимо от това за какъв архитектурен обект се касае. И ако това се случва и с исторически сгради, защитени от закона (справка – Пловдив), то какво може да се очаква  за по-новата архитектура, голяма част от която, на първо място по Черноморското крайбрежие, вече безвъзвратно изчезна или е предмет на още по-брутални намеси.

    Други сгради от близкото минало вече са изгубили представителните си функции и са изоставени да се рушат. А всичко това е създавано с интелектуалните усилия на българските архитекти от последните 2 – 3 поколения! И, ако виждаме в тази архитектура не само тухли, бетон и възможност за печалба – за сметка на унищожението ù, то именно ние, като архитекти, трябва да събудим в обществото по-хуманно отношение към нея и да предложим алтернатива за съхраняването и регенерирането ù. Съществува наистина изискването за 50-годишна отдалеченост във времето, за да бъде обсъждано третирането на една сграда като културна ценност. Но ясно е, че ако днес не предприемем крачка, за да „вземем на отчет“ най-близките по време обекти, след време ще възникне бяло петно, вакуум, в историческата ни материална памет. Затова трябва да има превантивни действия.

    На 27.09.2016 г., по мое предложение УС на Съюза на архитектите в България взе решение за изготвяне на „Бяла книга на архитектурните творби от новото време”, притежаващи архитектурно-художествена и културно-историческа стойност. Със заповед на арх.Георги Бакалов, председател на УС на САБ, в изпълнение и в съответствие с решението на УС, беше сформирана работна група  в  състав (на този етап съставът е отворен) архитектите Тодор Булев, Емил Йорданов, Павел Попов, която трябва да задвижи реализацията на идеята за „Бялата книга”.   

    Под „ново време” в случая разбираме преди всичко периодът на последните 50 години, защото обектите от този период са най-незащитени законодателно. Но фактически трябва да разглеждаме целия следвоенен период, а и периода поне от 30-те и 40-те години на ХХ век насам, които също са недостатъчно изследвани от посочената гледна точка.

   И така, смисълът на „Бялата книга“ е на първо място да се изгради регистър на по-новите, ценни архитектурни обекти, да се включат в този процес членовете на САБ, да се създаде и поддържа интерес, внимание и загриженост към тези сгради в обществеността, която, надявам се, ще ни разбере и подкрепи.

   Това, разбира се, не може да се случи без разработване на критерии за оценка, събиране на документация, без свързани с темата дискусии и може би ще стане и една по-устойчива във времето задача и на нашите дружества. Бъдещето на идеята, както и по-конкретното й съдържание, разбира се, зависи преди всичко от нас.

   Надявам се, инициативата на САБ да бъде подкрепена и от хората, които по една или друга причина вече се занимават и изследват този период на нашата архитектура – както колеги, така тези, които са извън архитектурните среди, но обичат архитектурата.   

За връзка с архитектите Тодор Булев, Емил Йорданов, Павел Поповboulev@abv.bg

1649 общо 1 за днес