КАРИКАТУРА - 2017, Брой 5

43-та Национална изложба на българската карикатура Съюз на българските художници / 5 – 30 април 2018 г.

Националната изложба на карикатурата - ежегоден конкурсен преглед на най-високите постижения на съвременните български художници, работещи в областта на различните жанрове на карикатурата е със следните

 

Цели:

да стимулира развитието на изкуството на карикатурата в България

да допринася  за популяризирането на творчеството на българските карикатуристи в страната и в чужбина

Журирането се осъществява от:

Селекционна комисия, съставена по предложение на секция “Карикатура” и одобрена от Управителния съвет на СБХ, която преглежда всички представени творби и определя творбите, които ще влязат в колекцията на изложбата за представяне пред публика

Жури, назначено от Управителния съвет  на СБХ по предложение на секция “Карикатура”, което определя наградените - при наредена експозиция, непосредствено преди откриването. Към състава на журито се включват и представителите на организациите-партньори.

 

УЧАСТНИЦИТЕ в 43-тата Национална изложба на българска карикатура:АЛЛА &ЧАВДАР ГЕОРГИЕВИ, АНАТОЛИЙ СТАНКУЛОВ, БОГДАН БЕНЕВ, БОРИСЛАВ ЗЛАТАНОВ, ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ, ВАЛЕРИ АЛЕКСАНДРОВ – ВАЛЕКС, ВЕЛИН АНДРЕЕВ, ВЕСЕЛИН ЗИДАРОВ, ГАЛЕН ИВАНОВ, ГАЛИНА ПАВЛОВА, ГЕНЧО СИМЕОНОВ, ГЕОРГИ КАРАЛИЕВ, ГЕОРГИ ПАНОВ, ГЕОРГИ СТОЕВ – ДЖЕКИ, ГЕОРГИ ЧАЛЪКОВ – ЧАЛЪЧЕТО, ДИЛЯНА НИКОЛОВА, ДИМИТЪР АТАНАСОВ, ЖЕЛЬО ЖЕЛЬОВ, ИВАЙЛО ЦВЕТКОВ, ИВАН ВЕСЕЛИНОВ, ИВАН КУТУЗОВ, ИРИЕН ТРЕНДАФИЛОВ, ЙОВЧО САВОВ, КАЛИН НИКОЛОВ, КИРИЛ БОЖКИЛОВ, КИРИЛ МАНОВ, ЛЮБОМИР МИХАЙЛОВ, МАЙЯ ЧОЛАКОВА, МАРГАРИТА ЯНЧЕВА, МАРИНА ГОРЕЛОВА, МИЛКО ДИКОВ, МИРОСЛАВ БОЖКОВ, НЕЖНА ФИЛИПОВА, НИКОЛА ГЕОРГИЕВ – КАЙО, НИКОЛАЙ БЕБЕНОВ, ПЕНЧО КУНЧЕВ, РАДОСЛАВ МАРИНОВ, СВЕТЛА ХРИСТОВА, СИЛВИЯ ГАНЧЕВА, СТРАЦИМИР САВОВ, СТОЯН КОМИТСКИ, ТРАЙКО ПОПОВ, ХАЛИТ  АЙТОГЛУ, ХРИСТО НЕДЯЛКОВ - ХРИ100,

ЦВЕТАН ПАВЛОВ, ЦОЧО ПЕЕВ

 

НАГРАДЕНИТЕ:

На 43-тата Национална изложба на карикатурата Комисия в състав: Антон Стайков, заместник председател на СБХ, Ивайло Цветков, председател на секция „Карикатура“ и Ивана Пасева, представител на Дирекция „Култура” на Столична община определи следните награди:

ГОЛЯМАТА НАГРАДА НА СБХ (пластика „Перо”)

  ТРАЙКО ПОПОВ

НАГРАДА  на  СЕКЦИЯ “КАРИКАТУРА” на СБХ (пластика „Мишена”)

  ГЕОРГИ ЧАЛЪКОВ – ЧАЛЪЧЕТО

НАГРАДА на СТОЛИЧНА ОБЩИНА на името на ДОНЮ ДОНЕВ (1000 лв.)

  ВАЛЕРИ АЛЕКСАНДРОВ - ВАЛЕКС

 

НАГРАДА на „ДОМА НА ХУМОРА И САТИРАТА“, ГАБРОВО

   Почетен плакет „Светът е оцелял, защото се е смял”, диплом, възможност за гостуване в Музей      

  Дом на хумора и сатирата” със самостоятелна изложба

  ИРИЕН ТРЕНДАФИЛОВ

 

ПРИЗ „ХРИЛЕ И КОПИТА”

  Учредена от инж. Борислав Константинов и Любо Николов награда  за карикатура на тема   

  „Природа, лов и риболов”, включваща грамота, плакет, рог на елен лопатар и 500 лв.

  КИРИЛ БОЖКИЛОВ

 

НАГРАДА на в. „СТЪРШЕЛ”

   ЦВЕТАН ПАВЛОВ

 

•••

 

В периода от 18 до 30 април 2018 г. в „Червената къща“ може да се види и друга изява на 20 български карикатурсти – изложбата „ОТЕЧЕСТВО ЕВРО ЛЮБЕЗНО“, свързана с Българското председателство на Съвета на Европа.

 

 

 

233 общо 1 за днес