ПРЕДСТОЯЩО - 2015, Брой 1

BG ПЛАКАТ: ПРОВОКАЦИИ И ПАРАДОКСИ

Две изложби в София поставят във фокуса на вниманието изкуството на плаката.

●”Контакт” – изложба-международен проект на Триеналето на сценичния плакат`София  //     

    Откриване на 26.11.2015 г., 18:00 ч. в Галерията на СБХ, “Шипка”6

K OK 01 resize 
Автор проф.Божидар Йонов

●”Автори и плакати” – избрана колекция от български кино плакати //

    Откриване на 17.11.2015 от 18.00 в НДК

 PLAKAT NDK
Автор проф.Божидар Йонов

BG плакатът предмет на обожание, на колекционeрска страст и на международни проекти, но и изкуство, което безславно „напусна” градската среда и загуби цели свои същностни раздели, посветени на киното и театъра.

 Естествено, щетите и  негативите са и за средата, и за плаката.

Във време на агресивна комерсиална реклама, качественият плакат, носещ социални и културни послания  “влезе” в изложбените зали, което е безспорен знак за съпоставимост с останалите визуални форми, но изчезна от най-голямата и влиятелна галерия  – улицата…

 Възможно ли е тези парадокси  да провокират и пораждат алтернативни посоки за развитието на плаката?

 

I „КОНТАКТ”

Вече 20 години Международното триенале на сценичния плакат – София, коментира тези теми чрез изкуството на своите участници – над 1100 артиста от всички континенти, сред които и най-влиятелните майстори в областта на графичния дизайн, чрез 7-те си издания, 100-те изложби у нас и в чужбина, и чрез над 15-те албумни издания и каталози.

KONTAKT B IKONOMOV
Автор Божидар Икономов

Един от възможните отговори е международният проект КОНТАКТ, с чиято изложба, Триеналето отбелязва своята XX годишнина. Колекцията е формирана от плакати, създадени по покана на Триеналето – дело на  художници от различни страни и различни поколения.  В нея са обединени плакати, селектирани от журито на анонимния конкурс за млади български автори и дебютанти с тези на специално поканените утвърдени имена от света на плаката, включително и на български артисти, носители на награди от Триеналето. По думите на ръководителя на проекта Божидар Икономов: Темата е общочовешка, разнопосочна, многопластова.  Заредена е с очакване за наситени с провокация, ирония и емоции плакати.

LannySommese
 Автор Lanny Sommese
Kontakt Maya Staikova
Автор Мая Стайкова
Kiril Zlatkov
Автор Кирил Златков
STRAHIL DIMITROV
Автор Страхил Димитров

 

откриване:   26 ноември (четвъртък) от 18.00 часа

галерия на СБХ  - София, “Шипка” 6, III етаж; от 26. 11. до 14. 12. 2015

 

Проектът се осъществява с подкрепата на: Столична община, Съюза на българските художници и преди всичко на авторите, създали плакати по темата.

За Международното триенале на сценичния плакат`София на: http://www.triennial.orbitel.bg

 

II Автори и плакати

Изложбата съживява една позабравена страна на визуалната ни култура – българският филмов плакат. Бурните промени в структурата на филмовото производство и разпространение от последните две десетилетия, превърнаха създаването на оригинални плакати от художествена практика в изключение.     

BON SHANS

     Същевременно различни национални и частни архиви са съхранили голям брой забележителни образци -  безценна хроника на българското кино и съществена част от развитието на съвременния български графичен и рекламен дизайн, които заслужават да бъдат споделени с публиката.

Nastradin Ortatzi

    „Автори и плакати” е опит да бъдат извадени от анонимност и забрава големите лица на българския киноплакат, защото отвъд условностите на времето и модите (технически, палиграфически, концептуални, политически и др.) са конкретните автори с техните артистични възгледи, търсения и постижения.

DARVO BEZ KOREN 74 OK

     Поредицата от изложби и беседи е повод за създаване на сериозен масив с визуална и текстова информация, който да реконструира и съхрани един, все още неизследван дял от българското изкуство – киноплакатът и да помогне за неговото реабилитиране на културната сцена.

2 Matriarhat

 Колекцията Автори и плакати е посветена на 100 годишнината на българското кино и е част от проекта на Студио „Плакат 1” – КАМПАНИЯ BG КИНОПЛАКАТ, подкрепен от програма „Публики” на Националния фонд „Култура”. Ръководител на проекта е проф. Божидар Йонов.

Съорганизатори: НДК, Културен институт – МВнР на Република България, Национален

филмов център. Екипът на проекта благодари за съдействието на Георги Дюлгеров, Камен Балкански,  Румен Цанов и всички български художници, помогнали на начинанието.

 КАМПАНИЯ BG КИНОПЛАКАТ издирва, дигитализира и презентира голяма част от най-стойностните образци на съвременния български плакат. Негов фокус е възраждането на едно позабравено изкуство, носещо в миналото характер на културна индустрия.  Чрез серия изложбени и образователни събития, проектът откликва на засиления през последната година обществен интерес. Насочен предимно към поколението, което не е свидетел на разцвета на това изкуство, той удовлетворява любопитството и помага на младите хора и на съвременната публика да се запознаят с постижения от близкото минало. Проектът обединява в мрежа дългогодишни съмишленици и полага начало на сериозен масив с визуална и текстова информация.  Необходимостта от реализацията на тази задача се засилва от поредица дефицити: никъде в България не се изучава история на българския киноплакат; липсва музейна институция, която да го събира, съхранява, изследва и популяризира киноплактаŸ; градската среда е доминирана от агресивна комерсиална реклама.    

   Проектът съчетава памет и бъдеще, регистрира тенденции и посоки и създава комплексен продукт: архив, пътуваща колекция, образователна програма,  призвани да съхранят и популяризират българския киноплакат.

 

ИЗЛОЖБАТА “АВТОРИ и ПЛАКАТИ”

избрани български киноплакати, селектирани от проф. Божидар Йонов,

може да бъде видяна в НДК до 29. 11. 2015 г.

2210 общо 1 за днес