КАКВО ДА СЕ ПРАВИ? - 2016, Брой 1

Оптимистична версия за България

    България не от вчера е в аварийна ситуация и искам да споделя някои свои виждания за стратегически бърз изход от нея, която освен до трайно подобрение на положението на всички нас и България би довело и до перспектива!

   Истина е, че ежемесечните ни сметки отдавна са непосилни за плащане, въпреки уверенията, в това, че са съпоставими с тези в Европа и развитите страни, и вероятно това е така. Ловко обаче се заобикаля въпросът какъв е еквивалентът на покупателната ни способност с получаваните у нас възнаграждения. Очевадно липсва основа за съпоставка!

    В тази връзка на дневен ред повече от всякога стои въпросът дали единствено снижаването на сметките ни, и с колко, би могло да компенсира отсъстващия за огромната част от българските граждани приемлив жизнен стандарт. Това ли е пътят?!

    Повишаването на доходите на хората, според мен, изисква стратегическа преориентация на икономиката ни от производства на ишлемета и услуги, които носят трохи, към производство на базирани върху собствена конкурентна продукция, основана на изобретения, патенти, промишлен дизайн, полезни модели и търговски марки, тоест наша българска интелектуална собственост.  

    Необходима е стратегическа преориентация на не един сектор, като например туризма, който да бъде  ориентиран към популяризиране на тезата, че България е родоначалник и най-древната европейска цивилизация и култура. Примери светът дава немалко – Корея е може би най-фрапиращият. Корейците допуснаха явни митове да залегнат в учебната програма като исторически факти – което разяри международната научна общност. Направиха го с цел повишаване самочувствието на гражданите, а също и за привличане на туристи, като от 6-вековна направиха държавността си 5-хилядолетна!  Относно българската история и култура подобни ходове не се налагат – даденостите са напълно достатъчни. Българските държави датират от хилядолетия и са родоначалник на съвременната цивилизация. Доказано е, че културният, културно-историческият и религиозен туризъм носят приходи в пъти по-големи от масовия, ваканционния туризъм.

   Понастоящем заради деструктивната демографска политика, емигриралите над два и половина милиона млади, квалифицирани специалисти, както и подменената същност на приватизацията  доведоха  до трагичното състояние България да е една от най-бедните европейски страни. Поради това едва ли ще е възможно да осъществим мечтата за конкурентна независима и просперираща иновативна икономика,

    Вероятно освен дългосрочната стратегия за конкурентно производство е възможен и друг спешен изход от ситуацията.

    В едно от неделните предаванията на Георги Любенов по БНТ „Денят започва”, както и в предаване на Кеворк Кеворкян, бе интервюиран геологът проф. Вълко Гергелчев. Той сподели в какъв размер е наличния у нас ЗЛАТЕН РЕСУРС. Според професора, по доста песимистична оценка, националният запас от злато е в еквивалента на ЕДИН ТРИЛИОН и 400 МИЛИОНА ЕВРО! Той приведе факта, че в 2012 г. само един от концесионерите е добил злато за над 1.4 МИЛИАРДА евро, а за България са отчислени едва 6 МИЛИОНА евро!? Тук може да се информирате по-подробно:

https://www.facebook.com/narodnamedia/videos/vb.1401912336782640/1479031465737393/?type=2&theater https://www.facebook.com/events/430280900439184/?hc_location=ufi )

    Оттогава този проблем бе повдиган неколкократно и от хора, част от които сега са в управлението на държавата, но незнайно защо той постепенно и незабелязано престана да бъде обект на внимание…

    Ако се започне НАЦИОНАЛЕН ДОБИВ на злато, за няколко години може да се ПОВИШАТ В ПЪТИ ЗАПЛАТИТЕ  и ПЕНСИИТЕ. Това е най-бързо конвертируемият продукт, от който имаме в преизобилие. Този авариен ход ще ни бъде необходим до момента, в който с повишеното ниво на стандарта у нас възвърнем емигриралия  интелектуален  потенциал на България и след това с негово участие  изградим трайно устойчива, самоподдържаща стандарта и нивото на живот иновативна и високо конкурентна икономика.  

    Незабавно трябва да се установи кой, как и защо е дал най-големите находища на ценни метали и минерални ресурси на концесия в размер на около 1 %  отчисления за страната ни. От 2003 г. досега само „Дънди” са изнесли от страната ни злато за над 55 милиарда долара… А не е само златото, за редкоземните минерали, които са в основата на съвременните върхови технологии – да  не говорим… Само един грам осмий, минерал, който съпътства добива на злато и е в структурата на съвременните свърхбързи микропроцесори, струва над 8 000 долара. А България е едно от трите места в света, където той е наличен!

    За сравнение – Русия предоставя подобна концесия за добив на злато с отчисления за страната в размер на 94%.

    Очевидно става дума за грубо погазване на наложили се в международен план правила и норми и за неморален грабеж, причиняван на всички нас – гражданите на България, за сметка на нечии лични партийни и корпоративни интереси. Факт, будещ недумение е, че всяко идващо на власт ново управление, вместо да ревизира тези договори, ги преподписва.

    Мисля, че е крайно време прокуратурата спешно да се самосезира и направи разследване кой и при какви условия е предал националните ни интереси, защо се раздават общонародните блага на безценица и в чий интерес е това.

   Приканвам гражданските организации в съответните сфери, както и тези, които имат като предмет на дейност превенция на корупцията, да съсредоточат работата си точно по тези неотложни въпроси, защото те най-бързо биха довели до видими осезаеми ефективни резултати.

    Трябва да бъдат преразгледани всички концесии за минерали, руди, енергийни ресурси и услуги. Това означава да се осветлят и всички приватизационни сделки и процедури – над 5 000 от началото на прехода само в Агенцията за приватизация, отделно още хиляди в общинските регистри! Време е да получим отговор на въпроса кой и как придоби националните ресурси и за колко ги разпродаде, как бе придобита на безценица индустрията ни и инвестираното в селското стопанство. Как протече така наречения преход или да изкараме наяве истината за това как шепа хора заграбиха и получиха като подарък труда на пет поколения  българи. За това трябва да се заговори в публичното пространство, и то с факти и имена. Защо придобилите на безценица в процедури за приватизация индустриални предприятия, безотговорно ги ликвидираха? За тази разруха не бе потърсена никаква отговорност, а трябваше това да стане с ангажименти в дарените им предприятия да продължат да произвеждат и поне да запазят работните места.

    Всичко това трябва да се направи незабавно и тогава:

    - След ревизия на сключените договори да бъдат изгонени сегашните концесионери и договорите с тях трябва бъдат обявени за неморални и нищожни;

    - Със сигурност ще бъдат обявени за нищожни и редица други договори, а виновните за тяхното сключване да бъдат съдени и да възстановят загубеното, заедно с пропуснатите ползи.

    Лично аз смятам, че за някои производства трябва да бъдат създадени национални компании за добив на стратегически суровини и всеки български гражданин да получава дивидент още със своето раждане от това. Тези ресурси не трябва да подлежат на приватизиране по никакъв начин, а експлоатацията им да се следи безкомпромисно!

    Примери отново не липсват: подобен механизъм е изграден при ползването на природните блага в Обединените арабски емирства, където всеки техен гражданин получава акции и дивиденти от добива и от пласмента на петрола.

    При национален добив само на злато, което на международния пазар сега има пикови цени, в рамките на година-две България ще може рязко да повиши своя брутен национален продукт, а с това и доходите и пенсиите на своите граждани.

    Това ще ни направи независими при определяне на националната политика и стратегия за развитие на страната ни. Ще може да ориентираме икономиката си към конкурентни, интелектуални производства с висока принадена стойност, а не само производство на нискостойностни и непредпочитани, поради утежнена енергоемкост и вреди за околната среда, неконкурентни стоки и слугинаж, които световните сили определиха за нас.

    За пример, в САЩ в иновативно ориентирани производства с вложена в тях интелектуална собственост – открития, изобретения, патенти, индустриален дизайн, полезни модели и собствени търговски марки, – всеки един вложен долар има възвращаемост до 7 000 долара!

    У нас за един инвестиран в културно-историческия туризъм лев формално се връщат се получават 200 лева. Това дори и Дянков го разбра…

    Само с такива производства и перспективи за младите, водещи до увеличаване на доходите, ще мотивираме младите учещи българи, както и  близо два и половина милиона души високо квалифицирани специалисти, напуснали родината си икономически имигранти, да се завърнат и участват в изграждането на конкурентна, авторитетна и независима държава със собствена интелектуална икономика, политика, достойнство и чест!

   Няколко думи за гражданските формации у нас, чиито усилия за промени не са с видим резултат в изброените по-горе посоки:  

  ▪ Според мен е редно да потърсим и изчерпим всички възможности за единение на абсолютно всички недоволни от състоянието на страната ни протестиращи граждани и вече сформирани движения и структури с единна кауза за етика, морал в политиката и общонародно благоденствие. По отношение на избора на формации – с намерение  за участие на протестиращите в предстоящи избори, нека не прибързваме с отделни и единични действия. Всички прибързани и нерегламентирани в общностна стратегия действия могат да ни разединят и явно това в момента е целта.

   ▪  Следвайки стратегиите, редно е да има единомислие и действия с почтени цели за рязко подобряване на политическата конюнктура и изместване от властта на всички досега компрометирали се лица, управленски механизми и структури. Вотът трябва да бъде – мажоритарен, за неопетнени личности, за професионалисти и експерти с етика и морал.

   ▪  След като сме в аварийна ситуация спешно трябва да бъде приет нов Изборен закон и след референдум да се регламентират задължително гласуване, образователен ценз за гласуващите, както и период от време, в което гласуващите да са били трайно живеещи в България. Да се предвиди подобаващо дълъг период време до евентуалните предстоящи предсрочни избори, за да има време да се сформират нови обединения с ясни послания и равнопоставено присъствие с досега съществуващите.

   Да запазим България с личен пример, с ясни послания чрез единна организация и алтернативни перспективи за бърз и траен просперитет и с това да получим подкрепата на тези близо ¾ български граждани, негласували на последните референдуми и парламентарните избори!

           

Тук ще цитирам Учителя Петър Дънов – Беинса Дуно за националния ни девиз, изписан над входа на Народното събрание, който трябва да се допълни:

„Българите имат девиз: „Съединението прави силата“. Две думи липсват на този девиз. Той трябва да гласи така: „СЪЕДИНЕНИЕТО В ЛЮБОВТА ПРАВИ СИЛАТА“.  Любовта обединява. Обединение без Любов е механично. Хората искат единство, но единство без Любов е невъзможно. Тоест – СЪЕДИНЕНИЕТО – това  е ЛЮБОВТА! “                                                         

Да си припомним още и урока на Кхан Кубрат и да не позволяваме и сега да ни изиграят!

Накратко, предлагам платформа за стратегическо управление на България:

 1. Възвръщане в най-кратки срокове

▪ на държавните приоритети

▪ на изключителните прерогативи на държавата върху добива на минералните и енергийни ресурси; злато, редкоземни минерали, води, газ, петрол и др.

 1. С получените приходи рязко и бързо увеличаване стандарта на живот – доходите и пенсиите в пъти! Създаване на фондове от общонародните блага за социални потребности, от които да има отчисления за всеки български гражданин, още с неговото раждане!

 2. С тези мерки мотивиране на:

▪ интелектуалния елит да остане у нас

▪ високо квалифицираните наши икономически имигранти да се завърнат и работят за България.

 1. Повишаване на образователното ниво и с това – по-висока социална и етнокултурна интеграция на малцинствата, обвързване на стремежа към образование и квалификация с размера на доходите. Въвеждане на критерии за йерархия и съпоставимост на приходите с интелектуалното ниво и образователния ценз. (пример: министър = депутат = генерал = професор; в момента професор = старшина!)

 2. Стимулиране създаването на иновативна икономика, базирана на ВЪРХОВИ ТЕХНОЛОГИИ, производство на продукти и услуги с висока принадена стойност, като резултат от българска интелектуална собственост върху открития, изобретения, патенти, индустриален дизайн, полезни модели и собствени търговски марки.

 3. Смяна на приоритетите в туризма и развитие на културно-историческия, етногеоргафски, религиозен, спа, селски, еко и пр.туризъм.

 4. Чрез постигната ФИНАНСОВА НЕЗАВИСИМОСТ – отмяна на валутния борд и повишаване на стойността на лева.

 5. Излизане от блоковата зависимост и установяване на пълна финансова и политическа независимост – независима вътрешна и външна политика, ориентирана към благосъстоянието и духовното израстване на хората. България – страна на духа!

 6. Изграждане на собствена и независима енергийна стратегия, ценово достъпна, екологична и базирана на автономни, екологични, индивидуални енергийни единици. (технологиите на Мехран Кеш, Андреа Роси и подобни български технологии)

 7. Безплатно здравеопазване, образование, интернет, мобилни комуникации и публичен транспорт.

 8. Запазване на забраната за продажба на земеделска земя на чужденци до постигане на съпоставим стандарт на живота у нас с този в развитите европейски страни!

Моля споделете това мнение с членовете на Вашите организации и нека бъде подложено на обсъждане като възможна платформа за обединение и единни действия на гражданските организации в България.

акад.проф.диз. Сашо Драганов, преподавател по индустриален дизайн в Техническия университет,  София, моб.: +359 895 58 16 17,  +359 897 00 11 42 sasho.draganov@tu-sofia.bg

 

 

 

873 общо 2 за днес