ИЗОБРАЗИТЕЛНИ И ПЛАСТИЧНИ ИЗКУСТВА - 2016, Брой 1

Каталог Анатомия на куклата / художниците в кукления театър
Уводен текст

Изложбата „Анатомия на куклата” представя спецификата и ключови моменти в развитието на българската сценография за куклен театър.

Документалната част осветява началото, поставено през 1924 г. в бохемските спектакли на „Купчинката на Бръмбазъците” – група художници, преобразували заварените примитиви и подражания в родното и модерно куклено изкуство, както и делото на  Иван Цонев – първият ни куклен сценограф с национално и международно признание.

Основната експозиция представя куклената сценография като творчески процес чрез селекция от проекти, кукли, декори, създадени през новия век.

Най-зрелите автори участват през 80-те и 90-те години на ХХ в. в трансформацията на традиционното куклено изкуство в творческо пространство на актьора и художествената ръкотворност. Именно  в тяхната среща пред зрителя се ражда нов тип куклено-театрален герой.

В творбите на изявените млади автори се проследява следващ етап в преодоляване на границите между кукления и „големия” театър чрез нови идеи и изразни средства, общуващи с публиката от всички поколения.

 

Каталог на изложбата

 

 

407 общо 2 за днес