ЮБИЛЕЙ - 2017, Брой 6

Изложба 70 години специалност „Стенопис“ в Националната художествена академия, София 17 януари – 8 февруари, Галерия „Академия“

 

 

Откриване - 17 януари, 18:00 часа 

 

https://nha.bg/uploads/page/images/500x270/4ce9f4ca05472cbde8dd30ec49324c03f4e280b8.jpg 

   Изложбата, която предстои да видим, включва творби на преподаватели и студенти от катедра „Стенопис“, на  преподаватели в други специалности в НХА, които са възпитаници на тази специалност. 

   Изложбата е посветена на 70-та ù годишнина като самостоятелна специалност в Националната художествена академия и ще бъде своеобразен отчет за мястото ù в развитието на българското изобразително изкуство.

   Специалността фактически  е с 93 годишна история, тъй като преподаването води началото си от 1924 г. като част от тогавашната дисциплина „Декоративно изкуство с приложение“. През годините в тази специалност преподават художници като Илия Петров, Иван Ненов, Дечко Узунов, Иван Пенков, но най-голям принос за обособяването ù през 1947 г. като самостоятелна специалност има проф. Георги Богданов. 

 

 

    В специалността „Стенопис“ преподават редица изявени български монументалисти като професорите Мито Гановски и Димо Заимов, доцентите Никола Буков и Асен Гицов, ст. преп. Атанас Кожухаров, преп. Николай Панайотов и други.    

   Специалността „Стенопис” е подготвила и дала на страната едни от най-известните български художници, както и десетки поколения професионални стенописци. Нивото на подготовката на студентите днес е - бакалаврите от специалността завършват усвоили жанровете фреско, секо, мозайка, витраж, сграфито, както и нови техники и технологии. Тъй като изучават естетика на архитектурата бакалаврите могат да бъдат и консултанти при решаване на задачи на синтеза на архитектурата с изобразителното изкуство, а магистрите завършват с готовност да проектират и реализират художествени произведения в архитектурна среда или в свободни урбанистични зони. 

     В изложбата със свои творби ще участват редовните преподаватели в специалността „Стенопис“: проф. Николай Драчев (Ректор на НХА от 2016), проф. д-р Олег Гочев (ръководител на специалността), проф. Ружко Челебиев, проф. д-р Боян Добрев, проф. д-р Здравко Каменаров, доц. Пенчо Добрев, ст. преп. Страхил Ненов и ас. Любомил Драганов. 

    Ще бъдат показани творби на  дългогодишните преподаватели в специалността - проф. Илия Илиев и проф. Тома Върбанов, на редовните преподаватели в други специалности на Академията, дипломирали се в специалността „Стенопис“ - проф. Станислав Памукчиев; проф. Любомир Каралеев, доц. Цветан Стоянов и доц. Росен Цветанов,  както и творби на дългогодишни преподаватели Академията, завършили специалността – проф. Божидар Йонов (ректор на НХА от 2003 до 2007) проф. Панайот Панайотов, проф. Васил Вълев и проф. Богомил Николов.

   Изложбата е най-значимото събитие в програмата за отбелязване на 70-та годишнина на специалността, с което тя се представя пред публика. 

   На 30 ноември 2017 г. бе проведена Научна конференция, с участието на преподаватели от четири български университета. Предстои издаване на сборник с докладите от научната конференция, както и каталог за специалнотта. 

Творби, включени в Изложбата  

(фотосите – архив на Националната художетсвена академия)

 

https://nha.bg/uploads/pagegalleryfile/images/940x640/9ca8347af06befa3af7dfccf8cc90e3310d745ae.jpg

 

https://nha.bg/uploads/pagegalleryfile/images/940x640/5201f5f77897343a2925b65e0654637bd67e8c70.jpg

 

 

 

https://nha.bg/uploads/pagegalleryfile/images/940x640/657ae8c42007935eca357c303fd08203ed405c34.jpg

https://nha.bg/uploads/pagegalleryfile/images/940x640/d24a4320d729cfe889f5335df4acf961f40dbf62.jpg

 

 

https://nha.bg/uploads/pagegalleryfile/images/940x640/c938c5d9c2ed05b1ac2879914fd6b00ea9f21b2a.jpg

 

153 общо 2 за днес