ИЗОБРАЗИТЕЛНИ И ПЛАСТИЧНИ ИЗКУСТВА - 2017, Брой 6

Изложба на Любен Генов Галерия „Стубел“, София 13 – 30 ноември 2017

Резултат с изображение за лЮБЕН ГЕНОВ ПОЛИФОНИИ

    В една от най-активните нови столични галерии – Арт Галерия „Стубел“1  бе открита поредната самостоятелна изложба от абстрактна живопис на художника Любен Генов.

http://static.bnr.bg/gallery/d6/d6cb9e9d2e4968986f185f0ebe81771c.jpg

 

проф. д-р Ружа Маринска и художникът Любен Генов

 

    В словото си при откриване на изложбата изтъкнатият изкуствовед проф. д-р Ружа Маринска подчерта, че в тези на пръв поглед чисто абстрактни живописни платна, авторът е изградил други пространства, други измерения на конкретната реалност, която е на ниво разум, философия, илюзия, нова действителност.

    Проф. Маринска отбеляза, че художникът е споделил, че  работи „на музика“, а в историята на изкуството назад във времето още от Василий Кандински, е дала достатъчно примери за връзката между живопис и музика. Затова когато се говори за една картина или музикално произведение често се използват едни и същи термини. Тя отбеляза, че Любен Генов е диалогичен и с изключително дар слово [както личи и от есето му, с което той представя изложбата си в галерия „Стубел“]. Което е друго негово качество - важно предимство като се има предвид, че като председател на СБХ той трябва да балансира между собственине си търсения и индивидуалност и грижата за колегите си.  

    Оценката на проф. Маринска бе, че в тази многопластова живопис има хармония, звук и цвят, че понятието полифония хармонира и с относителната завършеност на всяка от творбите на Любен Генов и че изложбата му в галерия „Стубел“ го лигитимира като един различен и интересен съвременен художник.  

 

 http://stubelgallery.com/images/gallery/pics/1510700198.jpg