ИЗОБРАЗИТЕЛНИ И ПЛАСТИЧНИ ИЗКУСТВА - 2018, Брой 1

Изложба на Димо Колибаров Национална художествена галерия Двореца / 29 март – 29 април

(Слово при откриване на изложбата)

 

    Скъпи приятели, колеги и почитатели на изобразителното изкуство,

Скъпи Димо Колибаров,

 

   Позволете да направя това, с което обикновено се завършва откриването на една изложба – да поздравя приятеля Димо Колибаров, защото такава изложба е огромно изпитание. Не случайно го нарекох приятел и в края на словото ми ще стане ясно какво влагам в това понятие. …

   Ако погледнем названията на творбите и на циклите от творби на Димо Колибаров – Разходка по хоризонта, Разходка в градината на изкушението - те не са създадени в едно и също време.

 

„Разходка по хоризонта“, офорт, акватинта, 2000

 

„Разходка в градината на изкушението“, офорт, акватинта,1995