ОПЕРАТИВНА КРИТИКА - 2017, Брой 6

Енергийните импулси на архитектурната форма

[За книга втора -  „Форма“ от петтомното изследване „Изкуството архитектура“ на проф. д-р арх. Тодор Булев]