ПРЕДСТОЯЩО - 2020, Брой 3

Да спреш времето. С фотоапарат по шарения свят.

Фотографии на Александър Сертев

10 – 27 юни 2020

Галерия на СБХ – Шипка 6, етаж 2

Вернисаж – 10 юни, сряда, 17 – 19 часа

На 10 юни ще бъде открита изложба от 300 фотографии на художника ​​ Александър Сертев - доказан автор и на художествена фотография.

 

https://www.sbhart.com/data/kimo_images/bg/exhibitions_1006/big_Bulgaria.jpg

С изложбата Александър Сертев споделя видяното и преживяното от него в продължение на няколко десетилетия. Но тя е и своеобразна ретроспекция на многобройните му пътувания – още от времето, когато е студент.

Изложбата има значителна документалната стойност, освен за автора и за изобразителното изкуство, тъй като в нея ще види и портрети на художници, между които Илия Бешков, Дечко Узунов, Васил Иванов.

Александър Сертев e роден в София през 1937 година. Завършва Художествената академия през 1961 г. в ателиетата на проф. Илия Бешков и проф. Веселин Стайков.

На фотографско изкуство се учи в лабораторията на баща си - Стоян Сертев, утвърден камерен музикант от забележителния струнен квартет Аврамовi, но и - ненадминат майстор-фотограф на творби на изобразително изкуство, оперни, театрални постановки, архитектурни проекти и др.

След дипломирането в Художествената академия, Александър Сертев ​​ работи в областта на плаката, приложната и изящната графика, оформлението на книги и приложната и художествената фотография. Овладява многобройни фотографски техники, част от които използва в графичните си творби.

Освен самостоятелни изложби като художник и като фотограф, ​​ графични творби на Александър Сертев са селекционирани и участват в над ​​ 20 конкурсни международни изложби – биеналета и триеналета като тези в Бърно, Варшава, Монс, Монтевидео, Москва, Мюнхен, Токио и др. Но също и в над 30 представителни колективни изложби на български художници в страната и в чужбина.

Александър Сертев пътува винаги със своя фотоапарат, в началото „Лайка“, по-късно „Екзакта“, „Яшика“ 6Х6, а панастоящем един дигитален „Канон“ от 2005 г. Направил е хиляди снимки. Първите му цветни диапозитиви - от 1956 г., ​​ за да бъдат проявени, филмите са изпращани в тогавашната Германска демократична република.

Кадрите в настоящата изложба са дигитализирани директно от негативите на десетки черно-бели и цветни филми.

Плакатите му са изработени в графични техники, новаторски за онези години. Този за балетния конкурс във Варна е най-дълго издавания български плакат.

Александър Сертев е носител на поредица награди – български и задгранични (САЩ, Русия, Франция). Една от наградите му, „Награда за ключово изкуство – Холивуд 1980 – е за особено фогографско постижение за плаката на българския филм „Кръвта остава“.

През 2013 г. получава наградата „Златен век“ – печат на Симеон Велики.

Няколко творби на Александър Сертев от предстоящата изложба:

https://www.sbhart.com/data/kimo_images/bg/exhibitions_1006/big_Tirol%202011.jpg

 

 

i

Създаденият от Владимир Аврамов (първа цигулка), Стоян Сертев (втора цигулка), Стефан Магнев (виола) и Константин Кугийски (виолончело) през 1938 г. Български струнен квартет, благодарение на класата си през 1948 г. е поканен и става оркестър на Българското национално радио и е такъв в течение на 26 години (тоест, докато съществува – до 1974 година).

В течение на 36 годишния си непрекъснат концертен живот Квартет „Аврамов“ играе изключително важна роля в българската култура като допринася много за популяризирането на камерната музика и на българските композитори. ​​ 

https://www.sbhart.com/data/kimo_images/bg/exhibitions_1006/big_Paris-Matin-brumeux66.jpg

 

 

 

 

https://www.sbhart.com/data/kimo_images/bg/exhibitions_1006/big_Paris63.jpg

 

https://www.sbhart.com/data/kimo_images/bg/exhibitions_1006/big_Paris1984.jpg

 

https://www.sbhart.com/data/kimo_images/bg/exhibitions_1006/big_Egypt1966.jpg