ДЕБЮТ,ИЗЛОЖБА - 2022, Брой 1

ПРЕДИ СЦЕНАТА //БАЛЕРИНИ – фото и видео-изложба на Афродита Дурмишева

Афродита Дурмишева: дипломант на НБУ, специалност журналистика с траен интерес към събития и проблеми на културата и към нейните създатели.

Репортер в Предаването „Арт-ефир” на БНР – подбор на събития от

културния календар и вземане интервюта от творци- Автор на видео-

интервюта за личния ù канал в YouTube ​​ – “С АФИнитет към обективното“, в

който сред актуалните теми присъстват и такива от областта на

културата. Дебют през 2020 г. в списание АртДиалог с поредица

фотографски творби за визуални артисти, в това число и млади.

 

 

 

 

Създадените от Афродита Дурмишева нови фотографски творби едновременно изследват и отразяват сложния и бавен процес, ​​ продължаващ години, ​​ който съпровожда раждането на всяка балерина. Те изразяват гледната точка на авторката като зрител, който надниква в ежедневието на балерините – пълно с труд, лишения, а често и с болка, които те преодоляват, благодарение на любовта си към балетното изкуство, изискващо отдаденост, решимост и характер.

Очевидно журналистичесите и фотографски умения на авторката са ù помогнали, да се докосне до същността на въпроса – продължителността на процеса, тъй като обекти на нейните фотографии са три групи балерини - най-малките на 6 години, младите ​​ и тези от тях, които вече са на сцената като професионалисти.